Tarceva verbetert de resultaten na chemotherapie bij gevorderde longkanker

De Europese Commissie heeft onderhoudstherapie met Tarceva® (erlotinib) tabletten goedgekeurd als monotherapie voor patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker (mNSCLC), bij wie de ziekte na initiële platinum-bevattende chemotherapie stabiel is gebleven.

Patiënten met mNSCLC bij wie de tumor noch groeit, noch kleiner wordt (stabiele ziekte) na behandeling met chemotherapie worden geconfronteerd met een slechter vooruitzicht; in vergelijking met patiënten bij wie de tumor wel kleiner wordt of zelfs geheel verdwijnt, groeit hun ziekte meestal sneller en reageert deze slechter op andere chemotherapeutische behandelingen. Een behandeling met erlotinib tabletten na afloop van de chemotherapie kan er voor zorgen dat de toename van ziekte langer uitblijft en dat patiënten langer leven.

De nieuwe registratie van erlotinib is gebaseerd op de SATURN-studie, een multicenter, dubbelblinde, gerandomiseerde fase III-studie waarin het effect van onderhoudstherapie met erlotinib (afgezet tegen placebo) werd onderzocht bij in totaal 487 patiënten met stabiele ziekte.

De belangrijkste conclusies:
– de mediane overleving nam met 2,3 maanden toe terwijl de kans op overlijden verminderde met 28%;
– de kans op toename van de ziekte nam met 32% af;
– positieve resultaten werden gezien onafhankelijk van de aanwezigheid van een activerende mutatie van de epidermale groeifactor receptor (EGFR);
– de meeste voorkomende bijwerkingen huiduitslag en diarree leidden in minder dan 2% van de patiënten tot het stopzetten van de behandeling.

Erlotinib
Erlotinib is een doelgerichte, orale therapie die de EGFR remt. Andere indicaties zijn de behandeling van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker na falen van ten minste één voorafgaand chemotherapeutisch regime en in combinatie met gemcitabine bij de behandeling van patiënten met gemetastaseerde pancreaskanker.

Longkanker
In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 11.000 mensen de diagnose longkanker gesteld. De prognose is slecht: de meerderheid van de patiënten overlijdt binnen 12 maanden na diagnose.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *