Verzekerden kosteloos omgezet naar ander geneesmiddel

Vorige week werd bekend dat een groot deel van de maagzuurremmer ranitidine op de Nederlandse markt wordt teruggeroepen. Ranitidine is een geneesmiddel dat zowel op recept wordt voorgeschreven als vrij verkrijgbaar is.

Ranitidine

Ranitidine die op recept is voorgeschreven, wordt teruggehaald door de apotheek. Verzekerden krijgen in plaats daarvan een ander geneesmiddel. Zorgverzekeraars Nederland wijst er in dit verband op dat minister Bruins voor de zomer in een brief aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat verzekerden kosteloos worden omgezet naar een ander geneesmiddel. Ook mogen de kosten niet door apotheken worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Bij producten die in gebreke zijn geldt het consumentenrecht en is de leverancier aansprakelijk voor de schade.

Zorgverzekeraars roepen hun verzekerden op er alert op te zijn dat hen niets in rekening wordt gebracht, ook niet via een declaratie bij hun zorgverzekeraar.

Meer informatie
Download de door minister Bruins aan de Tweede Kamer verzonden brief over de terugroepactie van geneesmiddelen met ranitidine.

Author: Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) behartigt de belangen van de zorgverzekeraars. Mede in samenhang met de schaalvergroting heeft bij zorgverzekeraars de afgelopen jaren een verdere professionalisering plaatsgevonden. Veel specialistische kennis, waarvoor in het verleden een beroep op de branchevereniging werd gedaan, hebben de leden nu zelf in huis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *