Veranderingen per 1 januari 2023 die voor apothekers relevant zijn

By | 27/12/2022

Per 1 januari 2023 vindt een aantal wijzigingen in wetten en regelingen plaats die voor apothekers relevant zijn. Dit overzicht brengt de belangrijkste veranderingen per ingang van 2023 in kaart.  

Uitstroom vitamine D uit basispakket

Tot en met 31 december 2022 krijgen nog bijna 1,5 miljoen mensen vitamine D vergoed. Vanaf 2023 wordt alle vitamine D uit het basispakket gehaald. Aan patiënten wordt gevraagd om deze middelen vanaf 2023 zelf aan te schaffen. Op verzoek van de Tweede Kamer laat minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) onderzoeken hoe de aanschaf en therapietrouw van vitamine D zijn veranderd na de uitstroom.  

Rondom de uitstroom heeft de KNMP informatiematerialen beschikbaar gesteld, zoals een patiëntenvideo, een baliekaartje en antwoorden op veelgestelde vragen.  

Bekijk het dossier vitamine D 
Bekijk de informatiematerialen  

Gewijzigde GDV-bekostiging

Met ingang van 1 januari verandert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de bekostiging van de terhandstelling van de geïndividualiseerde distributievorm (GDV). Dat houdt in dat een apotheker niet langer een tarief per versterkt geneesmiddel in rekening mag brengen. In plaats daarvan wordt één tarief in rekening gebracht voor de terhandstelling van alle geneesmiddelen die onderdeel zijn van die GDV. Voor een specifieke uitleg hiervan, kunnen apothekers de veelgestelde vragen bekijken.  

Bekijk het dossier GDV

Vernieuwde leidraad Verantwoord Wisselen

De leidraad Verantwoord Wisselen is geactualiseerd. Per 1 januari 2023 is de leidraad volledig van kracht. In de nieuwe versie is de Oranje Categorie van een update voorzien en is een bijlage opgenomen over retardpreparaten en lokaal werkende preparaten. 

Bekijk de vernieuwde leidraad 
Bekijk het dossier Verantwoord Wisselen  

Verplichte aanleg veiligheidsvoorraad geneesmiddelen

Handelsvergunningshouders en groothandelaren van geneesmiddelen worden per 1 januari 2023 verplicht om een voorraad aan te leggen van tweeënhalve maand. In de beleidsregel is vastgesteld dat handelsvergunninghouders een voorraad van zes weken moeten houden voor UR-geneesmiddelen, voor groothandelaren is dit met ingang van 1 januari 2023 twee weken en uiteindelijk vier weken per 1 juli 2023.  

Lees meer over de verplichte voorraad 

Wijzigingen vergoeding in (doorgeleverde) bereidingen

In de vergoedingen van (doorgeleverde) apotheekbereidingen treedt vanaf 1 januari 2023 een aantal wijzigingen op. Het gaat om apotheekbereidingen die niet meer vergoed worden of waarvoor een voorwaarde geldt om voor vergoeding in aanmerking te maken.  

Bekijk de specifieke wijzigingen  

LSP-vergoeding wijzigt

De LSP-vergoeding (Landelijk Schakelpunt) verandert vanaf 2023 licht. De opt-in vergoeding van € 0,69 per aangemelde patiënt vervalt. De structurele vergoeding (€ 1365,- bij opt-in percentage >25%) wordt nog eenmalig uitgekeerd aan alle apotheken die in 2022 de vergoeding hebben ontvangen en op 1 januari 2023 nog zijn aangesloten op het LSP. Deze wijziging houdt verband met de invoering van Mitz, de nieuwe voorziening, waarin de patiënt zelf een of meer zorgaanbieders toestemming kan geven medische gegevens uit te wisselen. VZVZ, ZN en KNMP zijn met elkaar in gesprek over de wijze van implementeren van Mitz en een tegemoetkoming voor de geleverde inspanningen door de apotheek. 

Lees meer informatie over Mitz 

Drietal wijzigingen in cao Apotheken

Vanaf het nieuwe kalenderjaar wordt een drietal veranderingen in de cao Apotheken doorgevoerd:  

  • Iedere medewerker heeft, ongeacht leeftijd, recht op 180 vakantie-uren per jaar op basis van een 36-urige werkweek. 
  • De avondtoeslag voor de reguliere apotheek (niet de dienstapotheek) gaat omhoog naar 30%. Echter is dit geldig vanaf 20.00 uur in plaats van 18.00 uur. 
  • Tot slot treedt er een verandering op in overwerk en meerwerk. Pas wanneer een parttimer meer dan 36 uur per week werkt, is er sprake van overwerk.  

Lees meer over de wijzigingen in de cao 

Wetswijzigingen arbeidsrecht

Naast de wijzigingen in de cao Apotheken treden er drie wetswijzigingen op die effect hebben op de werknemers in de apotheek. Het gaat om een stijging van het wettelijk minimumloon naar minimaal € 1.934,40 bruto per maand op fulltime basis, een stijging van fiscale onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 naar à € 0,21 en een verhoging van de onbelaste thuiswerkvergoeding naar € 2,13 per dag.  

Lees meer over de wetswijzigingen arbeidsrecht 

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *