Uitdagingen bij uitbreiden zorgtaken apothekers

By | 06/07/2023

Apothekers steken graag de helpende hand uit in de eerstelijnszorg, maar zien bij het uitbreiden van hun zorgtaken wel uitdagingen. Dat schrijft KNMP-voorzitter Aris Prins in een brief aan Tweede Kamerleden richting een debat over de eerstelijnszorg op 5 juli.

Bij de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt al langer gesproken over het geven van meer impuls aan farmaceutische zorgverlening. Minister Kuipers (VWS) en minister Helder (Langdurige Zorg) zien in dat kader een belangrijke rol voor apothekers in het kernteam van zorgverleners in de wijk, zo gaven zij eerder al aan. 

Medicatiespecialist

Met het oog op de dubbele vergrijzing, ouderen die steeds langer thuis wonen en een toenemend aantal mensen dat geneesmiddelen gebruikt, wordt de rol van de medicatiespecialist in de zorg steeds belangrijker. In dat licht steken apothekers in de eerstelijnszorg graag een helpende hand uit.

“Het doet ons deugd dat er, in het kader van de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord, al wordt gesproken over het geven van meer impuls aan de farmaceutische zorgverlening”, schrijft KNMP-voorzitter Aris Prins.

“Denk daarbij aan meer begeleiding van apotheekteams bij gepast geneesmiddelgebruik, het minderen en stoppen met geneesmiddelen, en het bevorderen van therapietrouw.”

Ook een betere samenwerking en mogelijk taakherschikking tussen apotheker-huisarts-wijkverpleegkundige en de rol van de apotheker in het voorschrijfproces ligt bij de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord op tafel. Het ministerie van VWS verwacht in de zomer met onder meer de koepels van artsen en zorgverzekeraars de uitkomst van dit IZA-traject af te stemmen.

Zorgtaken

Tegelijkertijd zijn er bij het uitbreiden van zorgtaken van apothekers uitdagingen. Zo wijst de KNMP in haar brief aan de Tweede Kamer op de huidige bekostigingsvorm van apotheken. Om patiënten nog meer op maat gesneden patiëntenzorg aan te bieden, ziet de KNMP andere bekostigingsvormen voor farmaceutische zorgverlening voor zich.

Bijvoorbeeld: een patiëntgebonden bekostiging, gericht op de vergoeding van zorgprestaties van het apotheekteam. Daarnaast brengt de KNMP de prangende geneesmiddelentekorten onder de aandacht. Met veel kunst- en vliegwerk bedenken en organiseren apotheekteams dagelijks oplossingen en alternatieven voor patiënten. Tijd die liever wordt besteed aan zorgverlening en begeleiding bij geneesmiddelgebruik.

Ook benoemt de KNMP de arbeidsmarktproblematiek. Het is een uitdaging om voldoende en bekwaam personeel in de apotheek te vinden. Zo wordt gewezen op het financieel aantrekkelijker maken van het beroep van apothekersassistent. De KNMP pleit voor het transparant doorgeven van de overheidsbijdrage in arbeidskostenontwikkeling (OVA) in de salarissen van het apotheekteam.

Administratieve lasten

Eerder wees de KNMP in coalitieverband richting het Kamerdebat al op de toenemende administratieve lasten in de eerstelijnszorg. Dat deed de apothekersorganisatie samen met onder meer de koepels van huisartsen en tandartsen.

In deze brief aan Kamerleden wordt specifiek aandacht gevraagd voor de lasten die voortkomen uit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), zoals de jaarverantwoordingsplicht. De Eerstelijnscoalitie (ELC) pleit onder meer voor reparatiewetgeving. 

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *