Tweede Kamer vraagt om onderzoek naar populatiebekostiging apotheken

By | 20/04/2023

De Tweede Kamer vraagt minister Kuipers (VWS) om te onderzoeken hoe apotheken meer kunnen worden gefinancierd op basis van populatiebekostiging. Deze vorm van bekostiging past bij een benadering van meer wijkgericht werken met een vaste kern van enkele generalistische zorgverleners die verbonden zijn aan een groep bewoners. Een overgrote meerderheid van de Kamer stemde op dinsdag 18 april in met de motie van de Tweede Kamerleden Maarten Hijink (SP) en Joba van den Berg (CDA). 

Bekostiging van apotheken

SP-Kamerlid Hijink vroeg tijdens het Kamerdebat over het geneesmiddelenbeleid in maart al aandacht voor een andere bekostiging van apotheken. Volgens de volksvertegenwoordiger moeten apotheken meer worden beloond voor het ondersteunen van de patiënt met een goed gesprek, bijvoorbeeld om bepaalde geneesmiddelen niet meer te gebruiken. In reactie daarop gaf minister Kuipers aan het eens te zijn met het SP-Kamerlid dat prikkels in de bekostiging van apotheken zich niet alleen dienen te richten op het ter handstellen van geneesmiddelen. Volgens de bewindspersoon moet de bekostiging zich ook richten op een doelmatige inzet van geneesmiddelen. Denk daarbij aan reductie, afbouw of therapietrouw.

Integraal Zorgakkoord

In het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is minister Kuipers reeds met onder meer de KNMP in gesprek over de optimalisatie van de farmaceutische zorg. “Een van de thema’s is het geven van meer impuls, waaronder dus ook potentieel financiële vergoedingen, bijvoorbeeld voor inzet van een farmacotherapeutische evaluatie”, aldus de bewindspersoon. Tijdens de behandeling van de moties naar aanleiding van het debat gaf minister Kuipers aan dat de financiering van apotheken onderdeel kan zijn van de strategische langetermijnvisie op de eerstelijnszorg. Die visie is volgens de bewindspersoon na de zomer afgerond.

Farmaceutische patiëntenzorg

Om patiënten een nog meer op maat gesneden farmaceutische patiëntenzorg aan te bieden, pleit de KNMP al langer voor een andere bekostigingsvorm. De apothekersorganisatie ziet dat de apotheek een steeds belangrijkere voorziening wordt in de wijk, waar bijvoorbeeld meer aandacht is voor het minderen en stoppen van medicatie. De KNMP streeft daarom naar een patiëntgebonden bekostiging, zoals het adviesbureau SiRM eerder in haar rapport adviseerde.  

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *