Fornix kondigt aan voornemens te zijn haar Nederlandse Allergiedivisie te verkopen aan ALK-Abelló

Voortvloeiend uit de strategische heroriëntatie van de Nederlandse activiteiten van haar Allergiedivisie (Artu Biologicals), kondigt Fornix BioSciences N.V. (Fornix) aan dat zij tot overeenstemming is gekomen en vandaag een aandelenkoopovereenkomst heeft getekend met ALK-Abelló A/S (ALK) voor de verkoop van 100% van de aandelen in de Nederlandse Allergiedivisie voor een koopprijs van EUR 19,6 miljoen in contanten, vrij van schulden. De intentie is dat de transactie van kracht wordt op 1 juli 2010.

Als onderdeel van de voorgenomen transactie gaan alle medewerkers, bedrijfsmiddelen en activiteiten van de Nederlandse Allergiedivisie over per deze datum. In deze overeenkomst is tevens de overgang voorzien van 10,4 FTE’s van Fornix Holding. Hierin is ook de heer Dr. Folkert F. Roossien (Chief Scientific Officer: CSO) begrepen die per 1 juli 2010 eveneens een dienstverband zal aangaan met ALK. De activiteiten in Duitsland van Artu Biologicals Deutschland zijn geen onderdeel van de voorgenomen transactie.

ALK, wereldleider op het terrein van allergie immunotherapie, is een onderzoeksgedreven, wereldwijd opererend farmaceutisch concern dat zich richt op de behandeling, voorkoming en diagnose van allergie. ALK is al aanwezig in Nederland en kan nu haar marktpositie versterken als gevolg van de voorgenomen transactie. ALK is er op gericht de gecombineerde activiteiten uit te breiden om een vooraanstaand platform te creëren op het gebied van allergie immunotherapie in Nederland.

De Raad van Commissarissen van Fornix heeft de transactie op 25 april 2010 goedgekeurd en aanbevolen. De Ondernemingsraad van Fornix heeft positief advies uitgebracht. Aandeelhoudersgoedkeuring (volgend uit Sectie 2:107a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek) is de enige opschortende voorwaarde waaraan de transactie onderworpen is. Fornix zal op korte termijn een Buitengewone Aandeelhoudersvergadering (BAVA) bijeenroepen met het doel de transactie te voltooien, die van kracht wordt per 1 juli 2010. Een aandeelhouderscirculaire waarin de Transactie en de beweegredenen in meer detail worden beschreven, zal beschikbaar worden gesteld tijdig voorafgaand aan de BAVA.

Cees Bergman, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Fornix zegt: “Wij zien de voorgenomen transactie als een logische vervolgstap voor de toekomst van de Nederlandse Allergiedivisie. Het maakt een voortgezette behandeling van bestaande patiënten mogelijk en verzekert langere termijn stabiliteit en continuïteit voor de organisatie. Vergeleken met alternatieve scenario’s, maximeert de transactie niet alleen de waarde voor aandeelhouders maar is het ook het meest optimale scenario vanuit het belang van andere belanghebbenden.”

Jens Bager, Voorzitter en CEO van ALK zegt: “Wij zijn verheugd de Nederlandse Allergiedivisie van Fornix in de ALK Group te verwelkomen om ons platform voor de behandeling van allergie middels immunotherapie producten in Nederland te versterken. De acquisitie maakt onderdeel uit van ALK’s strategie haar wereldwijde aanwezigheid uit te breiden en bij te dragen aan de consolidatie van de allergie vaccinatie sector.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *