Samenwerkingsproject veilig medicatiegebruik laaggeletterden krijgt ZonMw-subsidie

By | 27/08/2015

Het initiatief van verschillende zorgpartijen om samen te werken aan een veiliger medicatiegebruik onder laaggeletterde patiënten in de eerste lijn kreeg onlangs subsidie van ZonMw. Met deze subsidie ontwikkelen de projectdeelnemers een draaiboek voor een multidisciplinaire aanpak.

Bij deze aanpak werken apotheekteams, huisartsenpraktijken en wijkverpleging samen en bewaken zij de continuïteit van zorg voor laaggeletterde patiënten met een chronische aandoening. Hierbij is het belangrijk dat zorgverleners laaggeletterdheid sneller herkennen en elkaar tijdig informeren. Ook moeten zij dezelfde eenvoudige mondelinge uitleg geven. Het ontwikkelen van een trainingsaanbod is daarom een van de onderdelen van dit project.

Betrokken partijen
Het project start op 1 september 2015 onder leiding van Pharos, Expertisecentrum gezondheidsverschillen. Ook de KNMP maakt deel uit van dit initiatief. Farmaceutisch Bureau Amsterdam (FBA) en Apothekersvereniging Midden Nederland (AVMN) zijn de lokale trekkers. De betrokken partijen investeren zelf ook in het project.

Meer informatie
– Project: Samen werken aan veilig medicijngebruik onder laaggeletterde patiënten in de eerstelijn

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *