Quetiapine bij primaire slapeloosheid?

Quetiapine wordt de laatste jaren vaak off-label in lage doseringen voorgeschreven bij slapeloosheid. De effectiviteit als (primair) slaapmiddel is alleen onderzocht in enkele kleine onderzoeken. De bijwerkingen van quetiapine bij de hogere doseringen die in de psychiatrie worden gebruikt zijn ernstig. De vraag is in hoeverre deze ernstige bijwerkingen ook voorkomen bij lage doseringen zoals toegepast bij slapeloosheid. Hoe evidence-based is het om quetiapine voor te schrijven bij slapeloosheid?

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

•   Uit de resultaten van een klein gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met primaire slaapstoornissen blijkt een kleine verbetering van de slaapparameters bij gebruik van quetiapine ten opzichte van placebo, maar het verschil is niet statistisch significant.

•   Uit twee kleinschalige onderzoeken bij gezonde jonge vrijwilligers blijkt een zeer bescheiden statistisch significante toename van de totale slaaptijd en het aantal keren ontwaken per nacht bij het gebruik van quetiapine ten opzichte van placebo. De klinische relevantie hiervan is onduidelijk.

•   Quetiapine in een dosering tot 50 mg is geassocieerd met gewichtstoename en een toename van het risico op cardiale gebeurtenissen. Ook blijkt de slaperigheid overdag verhoogd.

•   Op grond van de huidige kennis van de effectiviteit van quetiapine in lage dosering en gezien de potentiële bijwerkingen valt off-label gebruik van dit middel bij primaire slapeloosheid af te raden.

Lees het volledige artikel

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *