Project tegen verspilling van dure medicijnen krijgt landelijk vervolg

By | 03/07/2023

Een onderzoeksproject tegen medicijnverspilling van het Radboudumc wordt uitgebreid naar tien extra ziekenhuizen, waaronder alle UMCs. Het project startte in 2020 in vier ziekenhuizen, onder leiding van het Radboudumc. Daaruit bleek dat heruitgifte van medicijnen miljoenen euro’s per jaar kan besparen. Nu krijgt het project een landelijk vervolg.

Medicijnverspilling

Het ministerie van VWS heeft bekendgemaakt dat een groot onderzoeksproject dat medicijnverspilling tegengaat, flink wordt uitgebreid. Naast de vier ziekenhuizen die al deelnamen aan deze ROAD studie zullen nu tien extra ziekenhuizen mee gaan doen, waaronder alle UMCs. Zij gaan dure overgebleven medicijnen tegen kanker inzamelen en opnieuw uitgeven.

De uitbreiding van het project geldt voor een periode van anderhalf jaar en is geïncludeerd in de Transformatiedeal dure geneesmiddelen ZN en NFU. Naast de ziekenhuizen is ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA) nauw betrokken.

Geitenpaadje

Het oorspronkelijke project in vier ziekenhuizen liep van 2021 tot begin 2023 onder leiding van onderzoeker duurzame farmacie Charlotte Bekker van het Radboudumc, in samenwerking met de Sint Maartenskliniek en Universiteit Utrecht. Daaruit bleek dat heruitgifte van dure medicijnen haalbaar en veilig is, en dat Nederland hier jaarlijks miljoenen euro’s mee kan besparen. Daarnaast is het ook duurzamer om ongebruikte medicijnen opnieuw uit te geven.

Heruitgifte medicijnen

Heruitgifte van medicijnen mag alleen in het kader van een wetenschappelijk studie. Buiten studieverband vormen de Europese regels een groot struikelblok. De Europese wet genaamd Falsified Medicines Directive, die vervalsing van medicatie moet tegengaan, verbiedt heruitgifte van geneesmiddelen. Eventuele aanpassing van deze wet kost jaren. Uitbreiding van het onderzoeksproject vormt daarom een geitenpaadje waarmee Nederland, ondanks de Europese regels, alsnog medicijnverspilling kan tegengaan en meer bewijs kan aanleveren voor de lobby op EU-niveau.

Voortvarend

Nederland speelt een belangrijke rol in Europa als het gaat om de strijd tegen medicijnverspilling.

Bekker: ‘De uitbreiding van ons project is een mooie mijlpaal. Het is fantastisch dat maar liefst tien extra ziekenhuizen gaan meedoen. Hopelijk kunnen we in een later stadium nog verder uitbreiden. Het ministerie van VWS is heel voortvarend en positief, en opent ook op Europees niveau het debat over medicijnverspilling.’

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): ‘Medicijnverspilling is ook mij een doorn in het oog. Vanuit de wet kunnen dingen soms niét, maar ik ben zeer geïnteresseerd in wat er wél mogelijk is. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van de veiligheid van de patiënt, want die blijft voor mij bovenaan staan. Dit onderzoek is belangrijk en nodig om inzicht te krijgen in de haalbaarheid, veiligheid en effecten van heruitgifte van orale oncolytica. Hiermee kunnen we vervolgens het gesprek over belemmerende wetgeving voor heruitgifte in Europa aangaan.’

Ziekenhuisapotheker en voorzitter van de NVZA, Claartje Samson: ‘Uiteindelijk willen we heruitgifte van oncolytica in alle ziekenhuizen mogelijk maken. En dat is nodig, want de betaalbaarheid en beschikbaarheid van geneesmiddelen staan onder grote druk. Ook is verspilling van dure geneesmiddelen niet verenigbaar met het streven van ziekenhuisapothekers naar een duurzame inzet van geneesmiddelen.’

Author: Radboudumc

Het Radboudumc is een universitair medisch centrum. Voor ons is de mens en zijn of haar kwaliteit van leven het vertrek- en eindpunt. Bij alles wat we doen. We bieden onze patiënten topklinische en topreferente zorg en hebben een belangrijke maatschappelijke taak in het vergroten en verspreiden van kennis en kunde. Het Radboudumc wil voorop lopen in, of een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook ‘To have a significant impact on healthcare’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *