Polivy voor de behandeling van bloedkanker alleen tegen lagere prijs in basispakket

Polivy® is een geneesmiddel voor de behandeling van een agressieve vorm van bloedkanker (r/r DLBCL). Het medicijn lijkt veelbelovend, maar er is nog te weinig onderzoek gedaan naar de langdurige effecten en de kwaliteit van leven van patiënten.

Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg daarom het middel alleen te vergoeden uit het basispakket na onderhandeling over de prijs.

Bloedkanker

DLBCL is een agressieve vorm van bloedkanker die valt onder de non-hodgkinlymfomen. Het middel Polivy® (in combinatie met bendamustine en rituximab – Pola-BR) wordt ingezet bij de behandeling van volwassenen met een specifieke ernstige vorm van bloedkanker die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie. Voor deze patiënten zijn er geen vaste behandelmogelijkheden.

Het Zorginstituut schat dat minimaal 163 en maximaal 288 patiënten voor deze indicatie zullen worden behandeld met Pola-BR. Bij opname in het basispakket zijn de jaarlijkse kosten € 55.849 per patiënt. De meerkosten komen uit op maximaal € 13,5 miljoen in het derde jaar na opname in het basispakket.

Verdeling van samen opgebrachte premiegeld

Het Zorginstituut maakte met de beoordeling van Pola-BR een ingewikkelde afweging. Het Zorginstituut weegt de werkzaamheid en meerwaarde van het medicijn af tegen de kosten. Als we de kosten van dit medicijn samen betalen, kunnen we dat bedrag immers niet meer aan andere goede zorg besteden. Er is daarnaast onzekerheid over de effectiviteit op de langere termijn en over het effect van de behandeling op de kwaliteit van leven van patiënten.

Het Zorginstituut ziet steeds vaker dat fabrikanten vergoedingen vragen voor hun medicijnen, terwijl de resultaten van het onderzoek nog niet de volledige waarde voor de patiënt laten zien. Het Zorginstituut vindt het mede daarom gerechtvaardigd om voor dit geneesmiddel een lagere prijs te bedingen.

Een pay-for-proof-prijsafspraak, waarin wordt opgenomen dat een hogere prijs betaald zal worden als er meer bewijs beschikbaar komt dat het medicijn effectief is, behoort eventueel ook tot de mogelijkheden. Als het medicijn wordt opgenomen in het basispakket is het noodzakelijk dat er langetermijngegevens beschikbaar komen, zodat op een later moment opnieuw kan worden getoetst of vergoeding vanuit de basisverzekering gerechtvaardigd is.

Goede en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken. Deze ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.

Meer informatie

Author: Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten die per 1 januari 2015 is vervangen door de Wet Langdurige Zorg. Het Zorginstituut neemt een onafhankelijke positie in tussen het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *