PAWW-regeling is verlengd

By | 31/10/2022

De regeling van de Stichting Private Aanvulling WW & WGA (PAWW) is verlengd. De Stichting PAWW stuurt, na verwerking bij het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), een bevestiging van de verlenging naar alle betrokkenen. Eerder is er per abuis vanuit de stichting PAWW een bericht naar betrokkenen verstuurd welke de indruk wekt dat de regeling ten einde is. Dit is echter niet het geval. 

Wegens vertraging in de verwerking bij het ministerie van SZW is de bevestiging vanuit de Stichting PAWW verlaat. Hierdoor is de verlenging nog niet formeel bevestigd. Desalniettemin is de verzamel-cao, waarin de regeling staat opgenomen, aangemeld bij het ministerie van SZW waardoor de PAWW is verlengd. Er volgt nadere informatie na de afronding van de procedure tot algemeen verbindend verklaring. De PAWW-regeling geldt alleen voor de medewerkers die vallen onder de cao Apotheken 2021-2024. Apothekers in dienstverband vallen hier niet onder. 

Achtergrondinformatie 

In 2016 zijn de loongerelateerde uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) en de Werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering) versoberd, waardoor de termijn waarover een werknemer bij werkloosheid of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid een uitkering krijgt, is afgebouwd tot maximaal twee jaar. Voorheen was er nog een derde WW-jaar. Cao-partijen in alle sectoren kunnen een afspraak over de reparatie van het zogeheten ‘derde WW-jaar’ onderbrengen bij de private Stichting PAWW. Met een PAWW-uitkering wordt de WW of loongerelateerde WGA als het ware verlengd. Dit geeft meer financiële zekerheid. 

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *