Onderhandelingsakkoord cao Apothekers in Dienstverband 2023-2024 bereikt

By | 28/04/2023

Cao-partijen  hebben gezamenlijk een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Apothekers in Dienstverband bereikt.  

In het onderhandelaarsakkoord zijn de volgende zaken opgenomen. 

Looptijd

De cao heeft een looptijd van één jaar: van 1 maart 2023 tot en met 29 februari 2024.

Structurele en incidentele loonontwikkeling

Met ingang van 1 mei 2023 worden de bedragen van de salarisschalen met 4% verhoogd. Omdat een salarisverhoging met terugwerkende kracht administratief technische problemen geeft, zal ter compensatie over de maanden maart en april 2023 een eenmalige uitkering worden toegekend van € 500,- bruto in juli 2023. Voorwaarde is dat de apotheker in de maanden maart en april 2023 op basis van een arbeidsovereenkomst heeft gewerkt . Mocht het dienstverband eerder dan 1 juli 2023 eindigen, dan ontvangt de werknemer de eenmalige uitkering eerder. De eenmalige uitkering is naar rato van de arbeidsduur, waarbij het uitgangspunt een 38-urige werkweek betreft.   

Hoger salarisperspectief

Per 1 mei 2023 worden de salarisschalen verlengd met één periodieke stap. De ingangsdatum van de periodiek vindt plaats op individuele anciënniteitsdatum. 

Verhoogde kilometervergoeding

De kilometervergoeding wordt met ingang van 1 januari 2024 verhoogd naar  0,22 euro per kilometer. Het maximum van 35 kilometer enkele reis wordt verruimd naar 100 kilometer enkele reis gedurende: 

  • het eerste jaar voor apothekers in dienstverband met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, en; 
  • de opleidingsperiode van de AIOS. 

Verhuiskostenvergoeding

Onder voorwaarden is het voor de AIOS mogelijk een beroep te doen op een verhuiskostenvergoeding van één bruto maandsalaris. 

Duurzame inzetbaarheid

Per 1 mei 2023 geldt voor de apothekers in dienstverband een duurzaam inzetbaarheidsbudget van 250 euro per jaar. Dit budget is niet gekoppeld aan de arbeidsduur en betreft een vast budget per jaar per werknemer. Werkgever en werknemer maken samen afspraken over de besteding van dit budget.

Dienstenvergoeding

Tijdens de cao-gesprekken hebben partijen geconstateerd dat er veel verschillende afspraken tussen zorgverzekeraars en apothekers zijn gemaakt over de wijzen waarop dienstdoende apothekers worden gehonoreerd . Tijdens de looptijd van deze cao zullen partijen een visie op de honorering van de diensten en de beloning daarvoor ontwikkelen. Deze kan leiden tot collectieve afspraken in een volgende cao.

Downloaden

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *