NVZ wil verbetering van vergoeding voor dure geneesmiddelen

Uit de monitor Dure Geneesmiddelen, die de Stichting Farmaceutische Kengetallen recent uitvoerde over het jaar 2007, blijkt dat de kosten van dure geneesmiddelen in de ziekenhuizen met bijna 20 % zijn gestegen. De eigen bijdrage die ziekenhuizen moeten betalen is toegenomen tot € 60 miljoen.De NVZ pleit naar aanleiding van de uitkomsten voor verbetering van de vergoeding van dure geneesmiddelen.

Aanhoudende kostenstijging dure geneesmiddelen
De toename van kosten van dure geneesmiddelen is weliswaar minder dan in de jaren 2004-2006, maar ligt nog steeds fors boven de gemiddelde stijging van de totale ziekenhuisuitgaven. De groei is vooral het gevolg van een toename van het aantal patiënten dat met dure geneesmiddelen wordt behandeld. Uit een steekproef onder algemene ziekenhuizen blijkt dat ook in 2008 de kosten fors verder zijn gestegen (20%).

Uit de monitor is niet af te leiden hoe het is gesteld met de kwaliteit en toegankelijkheid van deze zorg. De NVZ heeft geen signalen ontvangen dat patiënten deze medicatie wordt onthouden.

Verhoging vergoedingspercentage is slechts tijdelijke verlichting
In 2006 heeft de minister de vergoeding van dure geneesmiddelen verhoogd naar 80%, om hiermee de lasten voor de ziekenhuizen te verlagen. Uit de kostenmonitor blijkt nu dat deze lastenverlichting slechts eenmalig is geweest. Door de aanhoudende kostenstijging van dure geneesmiddelen zijn de lasten in 2007 verder toegenomen, tot € 60 miljoen. De NVZ verwacht dat de kostenstijging dure geneesmiddelen ook in de periode 2008-2010 zal aanhouden. De eigen bijdrage zal daardoor verder toenemen en dat betekent een forse extra bezuiniging, die boven op de door de minister aan ziekenhuizen reeds opgelegde kortingen komt.

NVZ sluit op basis van de trends niet uit dat de kosten voor dure geneesmiddelen zullen blijven stijgen met 15 tot 20% per jaar. De brancheorganisatie houdt rekening met een verdubbeling van de lasten in 2010 ten opzichte van het niveau in 2006.

Ophogen vergoeding noodzakelijk
Bij het verschijnen van de vorige monitor in 2007 ging de minister er nog van uit dat de beleidsregel tijdelijk zou zijn, tot 2009. Inmiddels is de invoering van prestatiebekostiging uitgesteld tot 2011. Vanwege de voorziene toename van lasten in de jaren 2008-2011 stelt de NVZ voor dat de vergoeding vanaf nu wordt opgehoogd naar 100%. Met deze maatregel komt een einde aan discussies over vermeende onderbehandeling als gevolg van financiële tekorten, wordt de patiëntenzorg veiliggesteld en worden de lasten voor de ziekenhuizen gefixeerd op het niveau van 2006.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *