Nieuwe KNMP-richtlijn Bereiden

By | 04/07/2016

De herziene KNMP-richtlijn Bereiden schenkt met nieuwe aanbevelingen voor het beoordelen van de waarde van een bereiding meer aandacht aan het patiëntbelang. Daarnaast bevat de richtlijn geactualiseerde aanbevelingen voor de randvoorwaarden waaraan een bereidende apotheek moet voldoen.

De autorisatiecommissie van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) autoriseerde onlangs de richtlijn, een update van de NAN-richtlijn Bereiden uit grondstoffen en aanpassen handelspreparaten.

Ga naar: KNMP-richtlijn Bereiden

Waarde van een apotheekbereiding
De herziene richtlijn Bereiden sluit beter aan bij de apotheker die als professioneel zorgverlener eerst nagaat of de zorg voor zijn patiënt met een apotheekbereiding ook werkelijk is gediend. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het vereiste geneesmiddel anders niet in de juiste (geregistreerde) vorm of sterkte beschikbaar is, of als een apotheekbereiding gebruiksvriendelijker is. De richtlijn bevat ook nieuwe aanbevelingen voor het beoordelen van de rationaliteit, technische haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een bereiding.

Aansluiting op de praktijk
De KNMP ontwikkelde de richtlijn Bereiden in samenwerking met de Special Interest Group Productzorg en Bereiden van de WSO. Deze SIG heeft er op toegezien dat de aanbevelingen goed aansluiten op de praktijk. Bovendien hebben verscheidene bereidende apothekers de conceptversie tijdens de ontwikkeling becommentarieerd.

De richtlijn Bereiden sluit aan op de KNMP-richtlijn Ter hand stellen en is ingebed in de Professionele Standaard van de WSO.

LNA-mededeling
Een toelichting op de richtlijn is te vinden in de LNA-mededeling per 1 juli verschijnt op de KNMP Kennisbank. Met vragen over de richtlijn kunt u contact opnemen met richtlijnen@knmp.nl of met de helpdesk van het LNA via lna@knmp.nl.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *