Nieuw geneesmiddel: nirsevimab

Het respiratoir syncytieel virus (RS-virus) is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen in het eerste levensjaar. Besmetting met het RS-virus kan vooral bij zeer jonge kinderen en ook bij kwetsbare ouderen leiden tot ernstige infecties van de lagere luchtwegen.

Voor passieve immunisatie tegen RS-virusinfecties is onlangs nirsevimab beschikbaar gekomen, een langwerkend monoklonaal antilichaam. Is nirsevimab effectief voor de profylaxe van RS-virusinfecties bij pasgeborenen?

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van Ge-Bu?

•    Uit gerandomiseerde onderzoeken blijkt dat nirsevimab het aantal medisch behandelde RS-virusgerelateerde lage luchtweginfecties bij pasgeborenen statistisch significant vermindert in vergelijking met placebo. Het aantal ziekenhuisopnames is in een onderzoek bij preterme pasgeborenen wel significant verminderd, maar niet in een onderzoek bij laat preterme en aterme pasgeborenen.

•    Een voordeel van nirsevimab in vergelijking met het al bestaande monoklonale antilichaam voor profylaxe van RS-virusinfecties palivizumab is dat het slechts eenmalig hoeft te worden toegediend voor een bescherming van 5 maanden, ongeveer de duur van het RS-virusinfectieseizoen. De bijwerkingen van nirsevimab zijn beperkt en mild.

•    De werkzaamheid van nirsevimab is niet in onderzoek vergeleken met het al bestaande monoklonaal antilichaam palivizumab. De prijs is (nog) niet bekend, maar deze is waarschijnlijk hoog.

•    Er is een aanzienlijk aantal ziekenhuisopnames van gezond geboren zuigelingen in verband met RS-virusinfectie (1 op de 56), maar de resultaten van de onderzoeken wijzen slechts gedeeltelijk op vermindering van ziekenhuisopnames.

•    Omdat sterfte bij pasgeborenen door RS-virusinfectie in Nederland nauwelijks voorkomt, kan profylaxe met nirsevimab beperkt blijven tot pasgeborenen met risico’s.

Lees het volledige artikel

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *