Minister Helder wil termijn indienen openbare jaarverantwoording verlengen

By | 11/11/2022

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) wil de termijn verlengen waarop apothekers en andere zorgaanbieders hun openbare jaarverantwoording over de boekjaren 2022 en 2023 moeten indienen. Zij stelt de data 31 december 2023 (boekjaar 2022) en 1 oktober 2024 (boekjaar 2023) voor. Dat meldt de bewindspersoon aan de Tweede Kamer.

Eerstelijnspartijen, waaronder de KNMP, zien deze verruiming als stap naar de eerder door de coalitie gevraagde extra tijd. Deze verantwoordingsplicht is voor zorgaanbieders in de eerste lijn, in het kader van extra administratieve lasten, al langer een doorn in het oog.

Openbare jaarverantwoording

Vanaf boekjaar 2022 zijn apothekers en andere zorgaanbieders jaarlijks verplicht een openbare jaarverantwoording in te dienen. Het afleggen van zo’n jaarverantwoording is nieuw, en komt voort uit de aanpassingswet van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Sinds de bekendmaking van deze nieuwe wet heeft een coalitie van eerstelijnsorganisaties, waarin ook de KNMP deelneemt, bij het ministerie van VWS en de Tweede Kamer haar zorgen geuit over het nut en de noodzaak van deze gegevensuitvraag.

Deze zogeheten Eerstelijnscoalitie pleitte eerder voor een uitzonderingspositie voor de eerstelijnszorgaanbieders. Dat pleidooi heeft de bewindspersoon naast zich neergelegd. Momenteel is de Eerstelijnscoalitie nader in gesprek met het ministerie over de inhoudelijke invulling van de jaarverantwoordingsplicht, om zo de administratieve lasten te beperken.  

Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving die deze latere indiening van de openbare jaarverantwoording mogelijk maakt, moet nog worden besproken in de Tweede Kamer. Daarom spreekt de bewindspersoon momenteel van een voornemen om de indiendata te verschuiven.

Ondertussen heeft de Eerstelijnscoalitie afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van het ministerie om opnieuw te onderzoeken of de uitvoering van de huidige regeling voor kleine zorgaanbieders wel proportioneel is, zo eenvoudig mogelijk is, en zo min mogelijk tijd vraagt.

Ook zijn afspraken gemaakt over het meervoudig gebruik van deze aangeleverde data. Naar verwachting zijn de resultaten van deze onderzoeken eind dit jaar beschikbaar.

Kamerbrief

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *