KNMP roept coalitie op tot meer ruimte voor expertise van apothekers

By | 21/05/2024

De KNMP roept de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB op tot meer ruimte voor de expertise van apothekers.

KNMP-voorzitter Aris Prins: “Het is goed om te zien dat in het hoofdlijnenakkoord staat dat de coalitiepartijen de positie van de eerstelijnszorg willen versterken. Apothekers dragen vanuit de openbare apotheken, de apotheken in het ziekenhuis en tal van andere plekken bij aan het hoge niveau van de Nederlandse farmaceutische patiëntenzorg. De expertise en het potentieel van de medicatiespecialisten kan nog beter worden benut om bij te dragen aan het versterken van de eerstelijnszorg.”  

Hoofdlijnenakkoord

In het hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB is zorg een van de tien thema’s. Binnen het zorgthema is er naast de eerstelijnszorg ook aandacht voor ‘een veilig, decentraal vormgegeven elektronisch patiëntendossier, ook voor uitwisseling van gegevens binnen de zorg’. Eerder pleitte de KNMP al voor het continueren van de ingezette plannen rondom medicatieoverdracht en vernieuwing van het medicatieproces om gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren.   

Voorts is er aandacht voor het eigen risico. De partijen willen het eigen risico in de zorg terugbrengen tot 165 euro in 2027. Daarmee willen zij zorgmijding beperken en voor langdurig en chronisch zieken drempels wegnemen. Ook voor de KNMP is het tegengaan van zorgmijding een belangrijk punt. De KNMP pleit daarom voor een duurzaam en toekomstbestendig verzekerd geneesmiddelenpakket. 

Verder heeft het aanpakken van de personeelskrapte in de zorg grote prioriteit in het hoofdlijnenakkoord. Daarover staat in het akkoord dat het ‘aantrekkelijker wordt gemaakt om in de zorg te werken, door middel van meer autonomie, loopbaanperspectief, goede arbeidsvoorwaarden en beperking van regeldruk en van administratieve lasten, bijvoorbeeld door meer innovaties’.

KNMP-voorzitter Prins: “Ook wij zien kansen voor meer professionele autonomie. Bijvoorbeeld bij het tegengaan van geneesmiddelentekorten. We vragen daarom in politiek Den Haag om werkbare oplossingen te creëren voor apothekers bij de omgang met tekorten. We denken graag mee bij het uitwerken van de hoofdlijnen uit dit akkoord.” 

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *