Kamer bepleit uitsluiting kritische geneesmiddelen van het preferentiebeleid

By | 14/06/2024

Fracties in de Tweede Kamer bepleiten uitsluiting van het preferentiebeleid rondom kritische geneesmiddelen. Dit blijkt uit een motie die Daniëlle Jansen (NSC) samen met René Claassen (PVV) heeft ingediend tijdens een tweeminutendebat over het geneesmiddelenbeleid. Ook Julian Bushoff (GroenLinks/PvdA) diende een motie in over een aanpassing van het preferentiebeleid. Dit deed hij samen met Harmen Krul (CDA) en Wieke Paulusma (D66). De Kamer stemt dinsdag 18 juni over deze moties.

Motie

De motie van NSC en PVV vraagt de minister om geneesmiddelen met een omzet van minder dan 1 miljoen euro en kritische geneesmiddelen uit te sluiten van het preferentiebeleid. De motie van GroenLinks/PvdA, CDA en D66 is ingediend om bij een dreigend tekort het preferentiebeleid te verruimen, op te schorten of aan te passen.  

Tijdpad verbetering preferentiebeleid

Voorafgaand aan het debat van 12 juni schreef demissionair minister Dijkstra van VWS een Kamerbrief over het ‘tijdpad verbetering preferentiebeleid’. Hierin zet de bewindsvrouw een aantal acties op een rij, waaronder het maken van aanvullende afspraken over het verder voorkomen van verschraling van de markt door het preferentiebeleid. Ook worden mogelijkheden bekeken om bepaalde groepen geneesmiddelen uit te sluiten van het preferentiebeleid, of het preferentiebeleid voor deze groepen middelen te verzachten. Daarbij kijkt de minister ook naar toedieningsvormen speciaal voor kinderen. Daarover verwacht zij de Kamer in het najaar van 2024 nader te informeren.   

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *