Gebruik medicinale cannabis

Medicinale cannabis wordt in Nederland verstrekt via het door de overheid in het leven geroepen ‘Bureau voor Medicinale Cannabis’. Het bureau is tevens een kenniscentrum dat de wetenschappelijke kennis van het gebruik van cannabis bij aandoeningen zoals chronische pijn of glaucoom beheert. Maar is er voldoende bewijs van goede kwaliteit voor de werkzaamheid van cannabis? Zijn er naast cannabis ook geneesmiddelen waarvan de werkzaamheid bij de verschillende toepassingen voldoende wetenschappelijke onderbouwing heeft en waarmee voldoende ervaring is opgedaan?

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

•    Alle beschikbare en geadviseerde toedieningsvormen en toedieningswijzen van het kruidenpreparaat medicinale cannabis hebben bij verschillende toedieningen een grote variatie in biologische beschikbaarheid van de actieve stoffen.

•    Bij pijn verschilt de werkzaamheid van medicinale cannabis met de concentratie van de inhoudsstoffen: preparaten die hoofdzakelijk cannabidiol (CBD) bevatten zijn niet effectiever dan placebo, preparaten met een relatief hoge concentratie tetrahydrocannabinol (THC) zijn matig effectief in vergelijking met placebo.

•    In vergelijking met actieve pijnmedicatie is voor geen enkele cannabinoïd een grotere werkzaamheid aangetoond.

•    Voor alle overige indicaties werd alleen bij THC-bevattende preparaten en alleen bij ontwenningsverschijnselen bij drugsverslaving een matige effectiviteit aangetoond.

•    Op basis van het huidige bewijs en de wisselende samenstelling van de verschillende kruidenpreparaten is er geen reden voor het gebruik van medicinale cannabis voor welke indicatie dan ook.

Lees het volledige artikel

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *