Correctie salaristabellen cao Apothekers in Dienstverband 2021-2022

By | 07/03/2022

De salaristabellen in de cao Apothekers in Dienstverband 2021-2022 zijn gecorrigeerd. Enkele bedragen waren foutief berekend, dit is nu aangepast. De cao is inhoudelijk verder ongewijzigd.

Wat zijn de gevolgen?

  • Werkgevers die de salarisverhogingen met de komst van de nieuwe cao reeds hebben berekend en doorgevoerd met hun administratiekantoor, kunnen een controle uitvoeren aan de hand van de nieuwe salaristabellen. Indien de verhogingen correct zijn toegepast, is het salaris van de werknemer minimaal zo hoog als het salaris in de nieuwe tabellen.
  • Werkgevers die nog geen verhogingen hebben toegepast, dienen dit zo spoedig mogelijk en met terugwerkende kracht, alsnog te doen conform de afspraken van de nieuwe cao. U kunt de verhogingen, inclusief overige wijzigingen, teruglezen in de Preambule van de cao.
  • Werkgevers die geen lid zijn van de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA), maar wel de cao binnen eigen apotheek van toepassing hebben verklaard, dienen uiteraard eerder genoemde ontwikkelingen ook te volgen en de verhogingen eveneens toe te passen, dan wel te controleren.

Inwerkingtreding per 1 september 2021

De nieuwe cao Apothekers in Dienstverband is per 1 september 2021 in werking getreden. De nieuwe en gemoderniseerde cao is de opvolger van de cao Apothekers in Dienstverband 2017. De nieuwe cao is verplicht voor werkgevers die zijn aangesloten bij de WZOA of voor werknemers waarop de cao nadrukkelijk van toepassing is verklaard.

Meer informatie

Meer informatie over gemaakte afspraken en wijzigingen in de cao is te vinden op de website van
de KNMP
 en via de communicatiekanalen van de WZOA  en Vereniging Apothekers in Dienstverband (VAD).

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *