CIBG: Aanpassing grensbedragen maatschappelijke jaarverantwoording

By | 16/01/2024

Op voorstel van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS, zijn de grensbedragen voor de maatschappelijke verantwoording aangepast. Deze indeling wordt verhoogd met 25%, waardoor sommige zorgaanbieders in een kleinere categorie zullen vallen. Het voorstel is dat zorgaanbieders de verhoogde grensbedragen ook mogen toepassen over het boekjaar 2023. 

Verhoging grensbedragen

Demissionair minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport implementeert de verhoging van de grensbedragen van klein, middelgroot en groot met een wijzigingsregeling van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Naar verwachting zal de wijzigingsregeling Regeling openbare jaarverantwoording WMG in het 1e kwartaal van 2024 worden gepubliceerd. 

Nieuwe grensbedragen voor micro, klein,
middelgroot en groot  
Balanstotaal Netto-omzet
Micro€ 437.500 € 875.000 
Klein€ 7.500.000 € 15.000.000 
Middelgroot/groot€ 25.000.000 € 50.000.000 

De mate waarin apothekers, maatschappelijke verantwoording moeten afleggen over de besteding van collectieve middelen en hun (financiële) bedrijfsvoering voortvloeiend uit de Regeling openbare jaarverantwoording WMG, wordt onder andere bepaald door het balanstotaal en netto-omzet. Op basis hiervan worden indelingen gemaakt met bepaalde grensbedragen voor micro, kleine, middelgrote en grote rechtspersonen of groepen.  

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *