CBG start met verlenen toestemming voor tijdelijk afwijkende verpakkingen

Handelsvergunninghouders die bij een medicijntekort een medicijn tijdelijk in een andere verpakking willen leveren, hebben vanaf 1 januari 2023 toestemming nodig van het CBG. Het CBG neemt deze taak over van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Medicijnverpakkingen uit een ander land

Bij medicijntekorten kan het (tijdelijk) leveren van medicijnverpakkingen uit een ander land oplossing bieden aan patiënten. Het gaat dan om een specifieke situatie met ernstige problemen rond de beschikbaarheid van het medicijn.

Handelsvergunninghouders kunnen een verzoek voor een tijdelijk afwijkende verpakking (TAV) blijven indienen via het meldformulier van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten.

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *