Category Archives: VWA

Toegestane gehaltes in kindervitamines niet overschreden

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) onderzocht achttien vitaminepreparaten op de gehaltes kunstmatige zoetstoffen en de vitamines A en D. Volgens de Voedsel Consumptie Peiling uit 2006 worden deze preparaten veel door kinderen gebruikt. Uit het VWA-onderzoek bleek dat het maximaal toegestane gehalte van vitamine D in de preparaten niet werd overschreden. Ook de maximale concentraties vitamine A… Read More »