Toegestane gehaltes in kindervitamines niet overschreden

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) onderzocht achttien vitaminepreparaten op de gehaltes kunstmatige zoetstoffen en de vitamines A en D. Volgens de Voedsel Consumptie Peiling uit 2006 worden deze preparaten veel door kinderen gebruikt. Uit het VWA-onderzoek bleek dat het maximaal toegestane gehalte van vitamine D in de preparaten niet werd overschreden. Ook de maximale concentraties vitamine A en kunstmatige zoetstoffen vielen binnen de wettelijke normen. In twee producten werd een lagere dagdosis vitamine D gevonden dan op het etiket stond vermeld. De VWA heeft deze bedrijven hiervoor een waarschuwing gegeven.

Op de etiketten en bijsluiters van de bemonsterde vitaminepreparaten voor kinderen werden verschillende gezondheidsclaims gebruikt. Op dit moment maakt de Europese Commissie een lijst van gezondheidsclaims die onder voorwaarden gebruikt mogen worden voor de aanprijzing van levensmiddelen. Er komt meer duidelijkheid over de toegestane gezondheidsclaims als de Europese lijst beschikbaar komt.

De Gezondheidsraad adviseert om kinderen tot 4 jaar vitamine D te geven. Ook kinderen ouder dan 4 jaar, die onvoldoende buiten komen of een donkere huidskleur hebben, krijgen dit advies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *