Category Archives: NVAB

Begeleiding bij werkhervatting van kankerpatiënten moet beter

Curatieve sector en arbozorg hebben onvoldoende aandacht voor kanker en werk. Mensen met kanker krijgen weinig of geen advies over werk of werk¬hervatting. Daarom is op initiatief van de NVAB, de wetenschappelijke beroepsvereniging van bedrijfsartsen, de Blauwdruk Kanker en Werk ontwikkeld. Met deze blauwdruk kunnen (para)medische professionals klachten van kankerpatiënten herkennen, ondervangen en de werkhervatting positief beïnvloeden.