Category Archives: Gezondheidszorg

Actieplan Ziekte van Lyme aangeboden

Op zondag 17 april 2016 heeft ZonMw aan VWS het actieplan Lymeziekte aangeboden. Patiëntenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers, bedrijven en zorgprofessionals hebben met elkaar een actieplan opgesteld met onderzoeksonderwerpen en andere activiteiten. Actieplan Het actieplan levert nieuwe kennis op over Lymeziekte in onderzoek, praktijk en beleid. Het gaat hierbij om basale kennis (onder andere over de Borrelia-infectie en de ziekte),… Read More »

Zika-virus en zwangerschap

Inmiddels zijn er steeds meer aanwijzingen dat er een relatie is tussen een infectie met het zika-virus tijdens de zwangerschap en de geboorte van kinderen met hersenafwijkingen. In enkele gevallen is aangetoond dat het virus wordt overgedragen door seksueel contact. Mannen die naar een gebied zijn geweest waar het zika-virus voorkomt dienen daarom tijdelijk condooms te gebruiken om… Read More »

Langdurig antibioticagebruik geen voordeel bij langdurige klachten Lyme

Over de oorzaak en behandeling van langdurige klachten na eerdere lymeziekte bestaat veel onduidelijkheid. In een grootschalig onderzoek geven 280 patiënten aan dat langdurige behandeling met antibiotica niet tot betere resultaten leidt dan een korte behandeling. Dat is de belangrijkste conclusie van de PLEASE-studie van het Radboudumc die in de New England Journal of Medicine is gepubliceerd. De… Read More »

CBG Jaarverslag 2015

Voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) staat de patiënt als gebruiker van geneesmiddelen centraal. Het effectief en verantwoord op de markt brengen en houden van geneesmiddelen en het verbeteren van de informatievoorziening voor patiënten zijn enkele onderwerpen die veel aandacht hebben gehad in 2015. Met de benoeming van een nieuw Collegelid met het patiënten- en consumentenperspectief… Read More »

Pleidooi bij politiek voor maatregelen tegen geneesmiddelentekorten

De overheid hoort strikt toezicht uit te oefenen op de vroege meldplicht van fabrikanten in het geval van leveringsproblemen van geneesmiddelen. Dit stelt de KNMP in een brief aan de vaste commissie voor VWS in de aanloop naar het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid van 13 april 2016. Voorzitter Gerben Klein Nulent vraagt aandacht voor het geneesmiddelentekort, omdat dit blijkens… Read More »

Medicijngebruikers wisselen minder van zorgverzekeraar

Rond de jaarwisseling wisselde 4,3% van de medicijngebruikers van zorgverzekeraar. Nederlanders die geen geneesmiddelen gebruiken, stappen aanzienlijk vaker over. Toch hebben de voormalige ziekenfondsen tien jaar na invoering van het huidige verzekeringsstelsel in de meeste regio’s nog steeds een dominante marktpositie. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad. Op basis van de door openbare apotheken ingediende declaraties… Read More »

Meer aandacht voor dure geneesmiddelen bij contractering

De betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen staat nog steeds onder druk. Omdat dit een gezamenlijk probleem is, besteden ziekenhuizen en zorgverzekeraars hier meer aandacht aan in hun contractonderhandelingen. Zij werken meer met nacalculaties en maatwerk. Ook onderhandelen zij collectief met geneesmiddelenfabrikanten om lagere prijzen te bedingen. Dit blijkt uit de eerste monitor ‘Contractering geneesmiddelen in de medisch-specialistische… Read More »

Eerste subsidieronde Antibioticaresistentie geopend

Tot 5 april 2016 is het mogelijk projectideeën in te dienen voor het nieuwe programma Antibioticaresistentie (ABR). One Health Het programma ABR benadert antibioticaresistentie vanuit mensen, dieren en de omgeving. Dit heet ‘One Health’. Onderzoek binnen al deze disciplines, en liever nog discipline-overstijgend onderzoek, komt in aanmerking voor financiering. Wie kan aanvragen? Onderzoeksinstituten, ziekenhuizen met onderzoeksfaciliteiten en andere… Read More »

Geen medicatiebewaking meer op gecombineerde contra-indicatie-aard astma/COPD

De G-Standaard ondersteunt vanaf 1 februari 2016 geen medicatiebewaking meer op de gecombineerde contra-indicatie-aard (CI-aard) astma/COPD. Het is alleen nog mogelijk medicatiebewaking uit te voeren bij patiënten op ofwel de contra-indicatie astma ofwel de contra-indicatie COPD (of beide). De KNMP vroeg gebruikers van de G-Standaard in december 2015 om vóór februari de juiste afzonderlijke CI-aarden Astma of COPD… Read More »