Boostervaccinaties verkleinden kans op overlijden aan COVID-19 in 2022

By | 12/12/2023

Boostervaccinaties verkleinden de kans om aan COVID-19 te overlijden in 2022. Ook de kans om aan andere oorzaken te overlijden was kleiner voor mensen met boosterprik, dan voor mensen zonder boosterprik. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het effect van een herhaalprik neemt wel af naarmate de prik langer geleden is. 

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deden het RIVM en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) onderzoek naar de oorzaken van oversterfte in 2022. Dit onderzoek gaat verder waar het rapport voor 2020 en 2021 eindigde. Het RIVM onderzocht hoe goed de herhaalprikken van de COVID-19-vaccins werken tegen overlijden aan COVID-19 en tegen overlijden in het algemeen. Ook onderzocht het RIVM de kans op overlijden aan andere oorzaken dan COVID-19 kort na een boostervaccinatie. 

Lagere kans op overlijden aan COVID-19

In totaal waren er tussen november 2021 en najaar 2022 drie boostervaccinatierondes. Elke herhaalprik maakte de kans op overlijden aan COVID-19 weer kleiner. Een jaar na de eerste booster was de kans op overlijden nog steeds kleiner dan voor mensen zonder deze booster. Dit effect duurde minder lang na de voorjaarsprik in 2022. In de groep mensen vanaf 70 jaar met langdurige zorg (grotendeels verpleeghuisbewoners) was de geschatte vaccineffectiviteit kort na de herhaalprik lager dan bij andere groepen. Ook nam deze sneller af. 

Lagere kans op overlijden ongeacht doodsoorzaak

De boostervaccinatie verkleinde niet alleen de kans op overlijden aan COVID-19. Ook de kans op overlijden in het algemeen was lager bij mensen die een herhaalprik kregen. De kans op overlijden aan oorzaken anders dan COVID-19 is onderzocht voor de eerste 8 weken na het halen van de boosterdosis. Die kans bleek in die weken ook lager dan voor mensen die de boosterdosis (nog) niet gekregen hadden. 

Mogelijke verklaringen

Een verklaring voor deze resultaten is dat mensen die een herhaalprik haalden mogelijk gezonder waren dan mensen die dat niet deden. Ook kan het coronavirus een rol hebben gespeeld bij een deel van de mensen die overleden, maar is COVID-19 bij hen niet geregistreerd als doodsoorzaak.

Over het onderzoek 

Het RIVM en het CBS hebben het onderzoek “COVID-19-vaccinatie en sterfte in 2022” uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De reden hiervoor was een motie van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wilde een onderzoek naar extra sterfgevallen in de coronajaren. Het RIVM en het CBS hebben op basis van hun eigen deskundigheid en beschikbare data deelonderzoek uitgevoerd. 

Author: RIVM

Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid bij deze uitdaging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *