Aantal behandelingen ziekenhuizen weer op niveau van voor de pandemie

Het aantal ziekenhuisbehandelingen ligt weer op het niveau van voor de pandemie. Dit blijkt uit de monitor Toegankelijkheid van Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In de meest recente monitor van maart zien we op meerdere vlakken beweging. Ziekenhuizen schalen de zorg licht op en het aantal mensen dat wacht op een ziekenhuisbehandeling is licht gedaald. Ook is er een lichte daling te zien in de wachttijden van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en het aantal wachtenden in de langdurige zorg. Wat zorgelijk blijft, is het langdurig ziekteverzuim dat in alle sectoren stabiel hoog is. 

Positieve cijfers ziekenhuiszorg

Uit de data die de NZa van de ziekenhuizen ontvangt in het Zorgbeeldportaal blijkt dat 62% van de ziekenhuizen volledig planbare zorg levert. 96% van deze ziekenhuizen levert de zorg binnen de norm van zes weken. Het aantal patiënten dat ziekenhuiszorg ontving, ligt rond het niveau van voor de pandemie. Daarnaast zien we dat de meest urgente zorg doorgaat, maar dat de IC-afhankelijke planbare zorg toch nog niet op het niveau van voor de pandemie ligt. De urgente zorg waar geen IC voor nodig was, ligt sinds december boven het niveau van voor de crisis. 

Ziekteverzuim blijft hoog

Het ziekteverzuim is in alle sectoren nog steeds erg hoog. De cijfers zijn in februari ongeveer gelijk aan januari. Alleen in de gehandicaptenzorg zien we een lichte stijging. De oorzaak ligt bij een lichte stijging in het kortdurend ziekteverzuim. Het langdurend ziekteverzuim is in alle sectoren ongeveer gelijk gebleven, maar nog steeds erg hoog. Dit blijft een zorgelijke ontwikkeling.

Lichte daling wachttijden ggz en langdurige zorg

De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) staat nog altijd onder druk. De wachttijden en -lijsten zijn al geruime tijd te lang in de ggz. Deze maand zien we echter een lichte daling in de wachttijden voor zowel instellingen als vrijgevestigden die ggz aanbieden. Het aantal verwijzingen naar de ggz is vergelijkbaar met een maand geleden. 

De daling van het aantal wachtenden in de langdurige zorg die we in januari voor het eerst in lange tijd zagen, zet zich in februari voort. Het aantal is echter nog steeds erg hoog. Vermoedelijk spelen personeelstekorten en ziekteverzuim hierbij een rol, naast de demografische ontwikkelingen.

Author: Nederlandse Zorgautoriteit

Wat kost een behandeling bij de tandarts of een bezoek aan de huisarts? En wie controleert of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de wet houden? In Nederland is er een organisatie die tarieven in de zorg vaststelt en toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dat is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *