Tweede Kamer neemt motie aan over verstrekking hulpmiddelen door apotheek

By | 07/04/2023

De Tweede Kamer verzoekt minister Kuipers (VWS) om met zorgverzekeraars te verkennen of de verstrekking van incontinentie-, stoma- en verbandmaterialen aan patiënten weer via de apotheek plaats kan vinden. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer schaart zich achter een motie van het CDA en de SP die daartoe oproept. Volgens de aangenomen motie zou er opnieuw moeten worden uitgegaan van de kennis en kunde binnen de eerstelijnszorg.

Hulpmiddelenbeleid

Tijdens het Kamerdebat over de thuiszorg op 28 maart plaatsten het CDA, de SP en D66 kritische kanttekeningen bij het hulpmiddelenbeleid van zorgverzekeraars. Als inzet voor de gesprekken tussen de minister en zorgverzekeraars ziet de Kamer graag dat het hulpmiddelenbeleid wordt gewijzigd. Eerder gaf de bewindspersoon aan ook in overleg te treden met zorgverzekeraars over het inkoopbeleid van geneesmiddelen. Die toezegging deed de bewindspersoon tijdens een recent Kamerdebat over het geneesmiddelenbeleid.

Problematiek

Eerder wees ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgverzekeraars op de problematiek rondom de hulpmiddelenvoorziening. De NZa ontvangt namelijk signalen dat verzekerden in acute situaties hun hulpmiddel niet op tijd krijgen geleverd, of niet functioneert. ‘Wij verwachten dat zorgverzekeraars openstaan voor input van patiëntenverenigingen, verzekerden of zorgaanbieders’, aldus de NZa. Ook de KNMP voert momenteel deze gesprekken met ZN.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *