Update: Profylaxe RS-virusinfecties bij pasgeborenen

De Gezondheidsraad heeft in februari 2024 een advies uitgebracht over de preventie van RS-virusinfecties bij pasgeborenen. Ge-Bu concludeerde eind vorig jaar dat profylaxe met nirsevimab beperkt zou kunnen blijven tot pasgeborenen met risicofactoren.

Over profylaxe door maternale vaccinatie met een RS-virusvaccin was het oordeel van het Ge-Bu dat het nut vooral af zou hangen van de nog onbekende kosteneffectiviteit. Wat is het huidige advies van de Gezondheidsraad en behoeft onze conclusie aanpassing?

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van Ge-Bu?

•    Hoewel overlijden door RS-virusinfectie bij pasgeborenen in Nederland nauwelijks voorkomt, is er een aanzienlijke belasting door het aantal ziekenhuisopnames van voorheen gezonde ernstig zieke pasgeborenen.

•    De resultaten van onderzoeken naar nirsevimab en maternale vaccinatie laten een vermindering zien van het aantal ziekenhuisopnames bij pasgeborenen.

•    Profylaxe met nirsevimab heeft de voorkeur van de Gezondheidsraad omdat het de inzet van slechts één middel vergt, het ook te vroeg geboren kinderen kan beschermen en omdat er voldoende zekerheid is over de veiligheid van nirsevimab.

•    Het advies van de Gezondheidsraad is om alle kinderen in aanmerking te laten komen voor immunisatie met nirsevimab via het Rijksvaccinatieprogramma. Kinderen die buiten het RS-virusseizoen worden geboren krijgen een ‘catch up’ bij hun eerste RS-virusseizoen.

•    Uit berekening van de kosteneffectiviteit door het RIVM blijkt dat immunisatie van deze gehele groep de meeste gezondheidswinst oplevert, maar dat dit advies voor algemene immunisatie niet volledig kosteneffectief is.

•    De geringe kosten van het advies van de Gezondheidsraad rechtvaardigt de keuze om geen kinderen uit te sluiten van immunisatie en dus om de hele groep te vaccineren en niet slechts de kinderen met risico’s.

Lees het volledige artikel

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *