NZa: zorgen over mogelijke tweedeling op de zorgverzekeringsmarkt

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt zich zorgen over de solidariteit op de zorgverzekeringsmarkt. We zien dat zorgverzekeraars steeds meer goedkopere polissen met beperkende voorwaarden aanbieden (budgetpolissen), aan vooral jonge en gezonde verzekerden. Dit kan duiden op een tweedeling tussen polissen voor jonge en gezonde verzekerden en polissen voor mensen die meer zorg nodig hebben. Hierdoor komt de risicosolidariteit, één van de pijlers onder het zorgstelsel, onder druk te staan. Dit staat in de monitor Zorgverzekeringen 2022 waarin we jaarlijks trends en ontwikkelingen op de polismarkt monitoren.

Tweedeling

Concurrentie tussen zorgverzekeraars draagt bij aan een passend zorgaanbod en lagere prijzen voor de burger. Het is echter ongewenst als concurrentie leidt tot selectie op winstgevende verzekerden. Zorgverzekeraars presenteren de goedkopere budgetpolissen vooral als een interessante optie voor jonge en gezonde verzekerden. De kans bestaat dat er door dit gedrag een tweedeling ontstaat tussen polissen voor jonge en gezonde verzekerden en polissen voor mensen die meer zorg nodig hebben. Omdat de zorgkosten door alle verzekerden samen moeten worden opgebracht, zorgt deze tweedeling ervoor dat verzekerden zonder budgetpolis relatief steeds meer gaan betalen voor hun zorgverzekering. Samen met de ACM steunen wij het voornemen van VWS om per 2023 de winsten voor zeer winstgevende polissen te beperken en verdere maatregelen te nemen om de compensatie van chronisch zieke verzekerden in de risicoverevening structureel te verbeteren. We verwachten dat als deze compensatie verder wordt verbeterd zorgverzekeraars zich minder gaan focussen op jonge en gezonde verzekerden en meer gaan investeren in een goede zorginkoop voor groepen verzekerden die zorg nodig hebben.

Goede informatieverstrekking aan burgers

Voor de komende overstapperiode vragen we extra aandacht voor een goede informatieverstrekking aan mensen over hun zorgverzekering. In deze tijd van stijgende kosten bestaat het risico dat mensen kiezen voor een zo goedkoop mogelijke zorgverzekering en/of een hoger eigen risico. Als die verzekering niet bij hen past, kunnen zij geconfronteerd worden met hoge kosten als zij toch meer zorg nodig hebben, naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaan of als zij zorg nodig hebben die niet onder de basisverzekering valt. Goede informatieverstrekking door bijvoorbeeld zorgverzekeraars en vergelijkers is daarom van groot belang. We gaan samen met deze partijen, VWS en consumentenorganisaties bekijken of er aanvullende acties nodig zijn om verzekerden te helpen bij het maken van een goede keuze. 

Author: Nederlandse Zorgautoriteit

Wat kost een behandeling bij de tandarts of een bezoek aan de huisarts? En wie controleert of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de wet houden? In Nederland is er een organisatie die tarieven in de zorg vaststelt en toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dat is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *