Bekendmaking prijswinnaars Novo Nordisk Media Prize 2009

Vandaag zijn de winnaars van de Novo Nordisk Media Prize 2009 in Nederland bekend gemaakt. Het is de eerste keer dat in Nederland de Novo Nordisk Media Prize wordt uitgereikt. De Media Prize waardeert journalistieke producties die op positieve wijze bijdragen aan de beeldvorming en bewustwording rondom diabetes.

In de categorie ‘Printmedia’ heeft de onafhankelijke jury unaniem als winnaar het Reformatorisch Dagblad aangewezen met het artikel ‘Dubbele last: welbevinden van kind met diabetes op school laat te wensen over’ van journalist Jakko Gunst, gepubliceerd op 28 november 2008. In de categorie ‘Televisie’ is het NOS Jeugdjournaal de winnaar met de uitzending ‘Dag van de Suikerziekte’ van Jessica van Spengen op Wereld Diabetes Dag op 14 november 2008. In de derde categorie ‘Online media’ heeft de jury geen winnaar aangewezen wegens te weinig inzendingen.

Beide winnaars van de Nederlandse Media Prize ontvingen vandaag uit handen van de jury en Erik Lommerde, algemeen directeur van Novo Nordisk B.V., een certificaat en een geldbedrag van € 1.000,-. De twee winnaars dingen nu automatisch mee naar de internationale Novo Nordisk Media Prize 2009. Deze wordt uitgereikt in september 2009 in Wenen voorafgaand aan het EASD-congres (European Association for the Study of Diabetes).

Oordeel jury
De onafhankelijke jury van de Novo Nordisk Media Prize 2009 bestaat in Nederland uit Doeschka Motmans, uitgever en hoofdredacteur van Diabetes & Leven, diabetesverpleegkundige Titia Terburg en Herman Balkenende namens de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).

De jury heeft in de categorie ‘Printmedia’ gekozen voor het artikel van Jakko Gunst in het Reformatorisch Dagblad. In het artikel vertelt de familie Visser over de knelpunten waar zij op school en in de gastouderopvang tegen aanlopen door de diabetes van hun jonge dochter Aniek. Aniek is te jong om zelf insuline te spuiten. Zij is daarvoor afhankelijk van derden. Omdat insulinespuiten officieel een voorbehouden handeling, die eigenlijk alleen door behandelaren mag worden uitgevoerd, heeft dit allerlei gevolgen voor het dagelijkse (school)leven. De medische aansprakelijkheid blijkt voor veel scholen een knelpunt om een kind met diabetes te plaatsen. Volgens de jury vormt het artikel een goede weergave van de werkelijkheid. Het artikel geeft helder weer met welke -vaak onverwachte- problemen ouders met kinderen met diabetes op school te maken krijgen, bijvoorbeeld op aansprakelijkheidsgebied. Daarnaast is het artikel persoonlijk, prettig leesbaar en goed opgebouwd. In het artikel worden onderzoeksresultaten aangehaald en wordt duidelijk aangegeven wat de huidige wetgeving is op het gebied van insuline spuiten. De jury is van mening dat dit artikel lezers aanzet tot nadenken.

Verder heeft de jury in de categorie ‘Televisie’ gekozen voor de uitzending ‘Dag van de Suikerziekte’ van het NOS Jeugdjournaal, omdat het gericht is op een brede doelgroep, objectief is, goed weergeeft wat diabetes is en wat de impact ervan is op het dagelijkse (school)leven. In de uitzending vertelt Sarwesh uit groep 8 over hoe hij en zijn klasgenoten op school met zijn diabetes omgaan. In de praktijk blijkt namelijk dat de begeleiding en de ondersteuning van kinderen met diabetes op school in Nederland vaak onvoldoende is. Volgens de jury geeft deze uitzending van het NOS Jeugdjournaal hoop voor de toekomst door de interesse van de landelijke politiek in een oplossing voor deze problemen.

Over de Novo Nordisk Media Prize
Het aantal mensen met diabetes neemt nog steeds toe en deze chronische ziekte verdient dan ook onze volle aandacht. Media spelen wereldwijd een belangrijke rol bij het verhogen van het bewustzijn en kennis over diabetes. Om hieraan een bijdrage te kunnen leveren heeft Novo Nordisk de Novo Nordisk Media Prize geïnitieerd. De Novo Nordisk Media Prize bestaat internationaal al sinds 2003. Met ingang van 2009 doet ook de Nederlandse vestiging hieraan mee. De Novo Nordisk Media Prize bestaat uit een nationale en internationale verkiezing en bestaat uit drie categorieën: ‘Printmedia’, ‘Televisie’ en ‘Online media’. De winnaars van de nationale verkiezing dingen mee naar de internationale Media Prize, waaraan ca. 24 landen deelnemen. De Nederlandse prijzen bestaan uit € 1.000,- en een certificaat. De drie uiteindelijke internationale winnaars ontvangen een beeld en mogen € 10.000,- doneren aan een zelfgekozen goed doel dat zich richt op diabetes. De internationale winnaars van de Novo Nordisk Media Prize 2009 worden in september 2009 bekend gemaakt voorafgaand aan het EASD (European Association for the Study of Diabetes) in Wenen, Oostenrijk. Meer informatie: www.changingdiabetes.nl/mediaprize.

Over Changing Diabetes
Novo Nordisk beschouwt het als haar missie om de toekomst van diabetes te veranderen. Om deze visie vorm te geven, heeft de organisatie het ‘Changing Diabetes’-programma ontwikkeld. Dit programma omvat diverse nationale en internationale initiatieven, die zich richten op communicatie met en voorlichting van mensen met diabetes, familie, vrienden, docenten, politici, artsen, zorgverzekeraars en andere betrokkenen. Met Changing Diabetes wil Novo Nordisk bereiken dat de behandeling van de ziekte, de diabeteszorg, de wijze waarop de maatschappij met de ziekte omgaat en de toekomst van diabetes veranderen en verbeteren. Meer informatie op: www.changingdiabetes.nl.

Over Novo Nordisk
Novo Nordisk is een farmaceutisch bedrijf op het gebied van diabeteszorg. Het bedrijf heeft een groot aanbod diabetesmedicatie en geavanceerde insulinetoedieningssystemen voor de behandeling van diabetes. Bovendien is Novo Nordisk toonaangevend op het gebied van stollingsstoornissen, groeihormoontherapie en hormonale substitutietherapie. Het hoofdkantoor is gevestigd in Denemarken. Novo Nordisk heeft meer dan 27.000 medewerkers in dienst in 81 landen, en brengt zijn producten op de markt in 179 landen. B-aandelen van Novo Nordisk zijn genoteerd aan de beurzen van Kopenhagen en Londen. ADR’s van Novo Nordisk zijn genoteerd aan de New York Stock Exchange onder het symbool ‘NVO’. Novo Nordisk B.V. is gevestigd in Alphen aan den Rijn en heeft 150 medewerkers. Novo Nordisk behoort in 2009 tot de beste werkgevers van Nederland. Meer informatie op: www.novonordisk.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *