ZypAdheraâ„¢ gelanceerd in Nederland voor onderhoudsbehandeling van schizofrenie

Lilly Nederland maakt vandaag bekend dat het nieuwe antipsychoticum ZypAdhera (langwerkende olanzapine per injectie) verkrijgbaar is in de Nederlandse ziekenhuizen. Lilly verwacht per 1 januari 2010 ook vergoeding door opname in het geneesmiddelen vergoedingssysteem (GVS), waarmee ZypAdhera ook beschikbaar zal komen voor mensen die niet in een ziekenhuis zijn opgenomen. Daarmee kan de in de instelling geïnitieerde behandeling met dit depotpreparaat vanaf deze datum zonder vergoedingsproblemen ambulant worden voortgezet. Dit langwerkende, injecteerbare antipsychoticum is in de Europese Unie goedgekeurd voor gebruik als onderhoudsbehandeling voor volwassen patiënten met schizofrenie die voldoende zijn gestabiliseerd tijdens de acute behandeling met oraal olanzapine.

In Nederland komt schizofrenie voor bij ongeveer 1% van de bevolking. Een groot deel hiervan heeft moeite met het innemen van orale medicatie of vergeet zijn of haar medicatie in te nemen. Langwerkende olanzapine per injectie geeft een continue afgifte van olanzapine gedurende maximaal vier weken. Langwerkende olanzapine per injectie bleek al na één week werkzaam zonder dat orale aanvulling nodig was en is gebleken effectief te zijn bij het verminderen van de positieve symptomen van schizofrenie zoals hallucinaties en wanen, en de negatieve symptomen zoals apathie en sociale terugtrekking.

‘Hoewel iedereen wel eens vergeet zijn medicatie in te nemen, zie je dat de vergeetachtigheid bij mensen met schizofrenie vaak groot is. Ook zie je dat het niet nemen van medicatie aan het begin vaak bevrijdend voelt en dus motiveert daarmee door te gaan. En juist bij mensen met schizofrenie kan het overslaan van enkele tabletten al leiden tot het doormaken van een psychotische terugval, met alle gevolgen van dien voor de patiënt, de familie en de omgeving,’ aldus Cees Slooff, psychiater bij GGZ Drenthe. ‘Voor patiënten die last hebben van bewegingsstoornissen op andere medicatie of goed reageren op orale olanzapine, biedt ZypAdhera een langwerkende behandeloptie, waarbij het starten van de behandeling ook snel verloopt. Hierdoor hoeven mensen maar eens in de maand aan hun ziekte te denken, waardoor ook de druk van het dagelijks moeten innemen van orale medicatie afneemt’.

Het is gebleken dat langwerkende olanzapine per injectie even werkzaam en veilig is als orale olanzapinevii, met uitzondering van injectie-gerelateerde effecten, waaronder het postinjectiesyndroom. In de klinische onderzoeken tot 22 februari 2009 zijn effecten van het postinjectiesyndroom waargenomen bij 0,07 procent van de injecties en 1,6 procent van de patiëntenviii. Effecten van het post-injectiesyndroom bestaan uit een reeks sedatiesymptomen van
matige sedatie tot bewusteloosheid en/of delier inclusief verwardheid, desoriëntatie, agitatie, angst en andere cognitieve stoornissen. Alle patiënten herstelden volledig en het merendeel van deze patiënten heeft ervoor gekozen om de behandeling met langwerkende olanzapine per injectie voort te zetten.

Om de risico’s op het injectie-gerelateerde post-injectie syndroom te minimaliseren heeft Lilly besloten ZypAdhera gefaseerd te introduceren: het komt eerst voor in het ziekenhuis opgenomen patiënten beschikbaar alvorens het ook voor ambulante patiënten beschikbaar komt. Voorts traint Lilly ook voorschrijvers, apothekers en verpleegkundigen hoe met dit nieuwe medicijn om te gaan, opdat risico’s op het post-injectie syndroom voor patiënten worden geminimaliseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *