Zorgverzekeraars oneens over beleid apothekers

Bij de zorgverzekeraars is veel gesteggel over het vrijgeven van de farmaceutische zorg. Verzekeraars zien echter veel haken en ogen . In een conceptrapport, dat in handen is van deze krant, concludeert de Boston Consulting Group dat, mochten de plannen van de minister doorgaan, apothekers de stijging van hun inkoopkosten aan zorgverzekeraars kunnen doorgeven. (Telegraaf)

Bij de zorgverzekeraars is veel gesteggel over het vrijgeven van de farmaceutische zorg. De minister wil per 1 januari aanstaande de prijzen vrijgeven die apothekers mogen vragen voor de verkoop van medicijnen en het aanbieden van diensten. Apothekers staan achter een vrije marktwerking. Verzekeraars zien echter veel haken en ogen blijkens een conceptrapport dat in handen is van deze krant en dat maandag wordt gepresenteerd.
Nu is het nog zo dat de Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt welk bedrag een apotheker in rekening mag brengen voor geneesmiddelen of diensten. Mocht minister Schippers (Volksgezondheid) echter besluiten om de markt in zijn geheel vrij te geven, dan is het aan de zorgverzekeraars en de apothekers om afspraken te maken over de hoogte van de vergoeding.

De apothekers hebben al diverse keren aangegeven klaar te zijn voor de vrije marktwerking. „Op het verkopen van een doosje aspirines valt niks meer te verdienen”, aldus een ingewijde. „Apothekers moeten het hebben van diensten die we kunnen aanbieden, vooral in samenwerking met de huisarts.” Hierbij moet worden gedacht aan hulp voor diabetespatiënten en andere chronisch zieken. Een vrije markt maakt het een stuk eenvoudiger om die aanvullende diensten te ontwikkelen, zo luidt de gedachte.

Voor verzekeraars zou deze vrije marktwerking in de farmaceutische zorg nog veel te vroeg komen. Een vrije marktwerking in de farmacie zou voor de verzekeraars fikse investeringen betekenen.
In een conceptrapport, dat in handen is van deze krant, concludeert de Boston Consulting Group dat, mochten de plannen van de minister doorgaan, apothekers de stijging van hun inkoopkosten aan zorgverzekeraars kunnen doorgeven.

Om de risico’s hiervan te minimaliseren, wordt in het rapport gepleit voor een gefaseerde invoering van het nieuwe beleid, te beginnen met een vrije marktwerking in de steden en niet op het platteland waar gebrek is aan voldoende onafhankelijke apothekers. Daar is geen sprake van concurrentie en zijn de verzekeraars bang dat ze geen goede contracten kunnen uitonderhandelen, waardoor ze er bij inschieten.
Het conceptrapport zou naar verluidt met gemengde gevoelens zijn ontvangen door de belanghebbenden. De zorgverzekeraars zouden liever hebben gezien dat de conclusie zou zijn dat een vrije markt in de farmacie nog veel te vroeg komt.

Zo gaf zorgverzekeraar Menzis eerder al te kennen over het akkoord met ziekenhuizen dat de minister verzekeraars de tijd moet gunnen om de veranderingen door te voeren. Doordat veel aanpassingen tegelijkertijd komen, zijn de effecten op de premiestijging ervan niet te overzien. „Dit zou de kleinere zorgverzekeraars wel eens parten kunnen spelen”, aldus financieel topman Wenselaar.