Zorgverzekeraars onderschrijven conclusie NZa: apothekerstarief is toereikend

De NZa concludeert op basis van onderzoek dat het niet nodig is het apothekerstarief opwaarts aan te passen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is het daarmee eens. De apothekers(-organisaties) hebben de afgelopen weken voortdurend de publiciteit gezocht over dreigende faillissementen van apotheken en het in gevaar komen van de (kwaliteit van de) geneesmiddelenvoorziening. Het NZa-rapport ondersteunt dit beeld niet. Zorgverzekeraars herkennen dit beeld niet en zien zich gesteund door de conclusies van de NZa.

Er zijn tot dusverre nog geen apotheken ‘omgevallen’. Ook melden apothekers zich niet of nauwelijks bij de zorgverzekeraars om in aanmerking te komen voor een aanvullend tarief. Dit ondanks het feit dat het vanaf 1 januari 2009 mogelijk is om extra te betalen voor extra prestaties op het gebied van farmaceutische zorg. Zorgverzekeraars hebben ook geen signalen dat de zorg voor patiënten in gevaar komt.

De NZa heeft onderzoeksbureau Conquaestor laten onderzoeken wat de effecten zijn geweest van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars op de exploitatierekening van apotheken in 2008. Het tarief van gemiddeld 6,10 euro per receptregel over 2008 was toereikend. Uit dat onderzoek blijkt ook dat de schorsing van de claw back over 2008 onnodig is geweest. Per 2009 heeft de NZa het tarief al verhoogd met 160 miljoen euro naar gemiddeld 7,28 euro per receptregel. ZN vindt dat de NZa in haar extrapolatie van het onderzoek over 2008 naar 2009 de apothekers ruimhartig tegemoet treedt. De onzekerheidsmarge bedraagt volgens de NZa 38.000 euro. Deze komt bovenop het norminkomen van 108.000 euro. Volgens de zorgverzekeraars is dit bedrag in werkelijkheid hoger, omdat bepaalde kosten en inkomenscomponenten te hoog respectievelijk te laag worden ingeschat. Ook ontvangen apothekers nog steeds ruime inkoopvoordelen.

De NZa neemt eind november een beslissing over het tarief voor 2010. Volgens ZN hoeft het tarief van 7,28 euro voor 2010 niet omhoog. Er zijn de afgelopen jaren veel apotheken bijgekomen (300 vanaf 2004), die lang niet allemaal nodig zijn voor een goede bereikbaarheid van de farmaceutische zorg. ZN vindt het niet juist dat de premiebetalers op moeten draaien voor de verliezen die apotheken maken door onverantwoorde investeringen, te hoge goodwillbetalingen en verlies aan rendementen door de kredietcrisis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *