Zorgverzekeraars Nederland besluit tot eenduidige vergoeding apotheekbereidingen

By | 04/11/2015

Het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft besloten dat zorgverzekeraars vanaf 1 januari 2016 gemeenschappelijk bepalen of en onder welke voorwaarden een apotheekbereiding wordt vergoed. Dat maakt ZN bekend op 4 november 2015.

Dit is een belangrijke mijlpaal na maanden van overleg. Het overleg startte nadat de KNMP in maart van dit jaar bezwaar aantekende tegen de plotselinge beslissing van een aantal grote zorgverzekeraars om een groot aantal apotheekbereidingen niet langer te vergoeden.

Uiterlijk 15 november aanstaande moet de landelijke vergoedingslijst die volgend jaar per 1 januari van kracht wordt, bekend zijn. KNMP-directeur Léon Tinke: “Wij zijn blij dat de kogel eindelijk door de kerk is. De afgelopen maanden verkeerden veel patiënten in onzekerheid over de vergoeding van de medicijnen die voor hen op maat gemaakt worden. Al die verschillende regelingen en voorwaarden van afzonderlijke zorgverzekeraars zijn in de praktijk niet hanteerbaar. Veel patiënten uiten hun onvrede en onbegrip hierover aan de apotheekbalie.”

Per 1 maart van dit jaar staakten zorgverzekeraars de vergoeding van 400 apotheekbereidingen die vielen binnen het basispakket. In de maanden erna voerden zorgverzekeraars een wisselend vergoedingsbeleid. Niet alleen werd het besluit om deze middelen niet meer te vergoeden een aantal maal ingevoerd en toch weer teruggedraaid, ook hanteerde iedere verzekeraar onder druk van de mededingingswetgeving zijn eigen beleid. Patiënten konden daardoor niet langer in gelijke mate aanspraak maken op het basispakket. Bovendien was de regeling voor apotheken onuitvoerbaar.

De KNMP heeft daarop de zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en artsenorganisaties uitgenodigd om te komen tot een werkwijze om uit de impasse te raken. De overleggen vonden plaats onder technisch voorzitterschap van Zorginstituut Nederland. In aansluiting op de Kamerbrede steun voor moties van CDA, PvdA en SP, stelde minister Schippers dat ook zij het noodzakelijk vindt dat de mededingingswetgeving geen belemmering vormt voor een eenduidige vergoeding van apotheekbereidingen.

Léon Tinke: “We zijn in Nederland allemaal verzekerd voor goede zorg. We hebben allemaal een basisverzekering. Die betalen we vooral via de premies die we over ons inkomen betalen. Solidariteit heet dat. De KNMP vindt dat op grond van het basispakket iedere Nederlander onder dezelfde voorwaarden recht moet hebben op vergoeding van dezelfde medicijnen. Al in de spreekkamer van de arts moet duidelijk zijn voor de patiënt of het geneesmiddel dat hij of zij nodig heeft wordt vergoed of niet.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *