“Zorgstelsel verenigt beste uit twee werelden”

“Ons zorgstelsel verenigt het beste van die beide werelden: een private zorgverzekering, ingebed in uitgebreide publieke randvoorwaarden. Dat moeten we koesteren, in het belang van de verzekerden.” Dat zei voorzitter André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland in zijn nieuwjaarstoespraak, die in het teken stond van de tiende verjaardag van de Zorgverzekeringswet.

“Laten we stoppen met discussies over het zorgstelsel vanuit dogma’s en vanuit de valse tegenstelling markt versus overheid. Zorgverzekeraars willen juist in een open dialoog met alle betrokken partijen kijken hoe het functioneren van ons zorgstelsel verder kan worden verbeterd. Want geen enkel stelsel is perfect, ook het onze niet.”

Rouvoet verwees in zijn toespraak naar de media-aandacht van de afgelopen weken voor het tienjarige zorgstelsel. “Wat mij opvalt is dat het frame dat mensen hanteren erg bepalend is voor het oordeel over het stelsel: wie niet gelooft in ‘markt’ en ‘concurrentie’ ziet vooral wat niet goed gaat, terwijl degenen die positief zijn over het Nederlandse zorgstelsel – waaronder de zorgverzekeraars – vooral geneigd zijn de zegeningen te tellen.” Rouvoet vindt het daarom van belang om met elkaar te blijven praten over hoe we de knelpunten in de zorg (die er altijd zullen zijn) gezamenlijk kunnen oplossen. “Het is een illusie dat stelseldiscussies en grootse hervormingen de zorg voor mensen echt beter en betaalbaarder gaan maken.”

2016: doorgaan op ingeslagen weg
De zorgverzekeraars zien natuurlijk dat er dingen beter kunnen, aldus Rouvoet. “Dat hebben we het afgelopen jaar laten zien met ons actieplan Kern-gezond. Dit plan heeft onder meer gezorgd voor meer transparantie op de polismarkt en het voorkómen van risicoselectie. Zorgverzekeraars zullen in 2016 een vervolg geven aan het actieplan. Het afgelopen jaar hebben we het terechte signaal van de huisartsen opgepakt om onnodige bureaucratie aan te pakken. Op ons initiatief zitten we nu ook met de andere koepels uit de eerste lijn hierover aan tafel. Op deze weg willen we in 2016 doorgaan: met anderen kijken wat beter kan en daar werk van maken. En waar partijen er onderling niet uitkomen, kan een actieve rol van de overheid wat mij betreft nuttig en zelfs noodzakelijk zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de inrichting van de complexe spoedzorg in ons land, kostbare voorzieningen voor protonentherapie of de toelating van medicijnen tot het verzekerd pakket.”

Voorlopig overstappercentage 2016: 7%
Ook maakte André Rouvoet tijdens zijn nieuwjaarstoespraak het voorlopige overstappercentage bekend. Op basis van de voorlopige cijfers van informatiecentrum Vektis blijkt dat 7% van de verzekerden per 2016 overstapt naar een nieuwe zorgverzekeraar. Dat zijn bijna 1,2 miljoen verzekerden. Het voorlopige overstappercentage ligt hoger dan het voorlopige cijfer van vorig jaar (6,5%). Het definitieve overstappercentage kwam toen uit op 6,8%.

Verzekerden konden tot 1 januari 2016 hun zorgverzekering opzeggen. Tot uiterlijk 1 februari 2016 heeft men de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Verreweg de meeste overstappers hebben al een nieuwe zorgverzekering afgesloten. Een grote meerderheid van de verzekerden blijft trouw aan de eigen zorgverzekeraar. Begin april publiceren ZN en Vektis het definitieve overstappercentage vergezeld van een uitgebreide analyse van de overstapcijfers.

Rouvoet had bij de bekendmaking een kritisch woord voor de vergelijkingssites de afgelopen weken: “Waar zorgverzekeraars hun reclameactiviteiten matigden, had ik de indruk dat vergelijkingssites het omgekeerde deden. Zij veroorzaakten daarbij in een aantal gevallen eerder verwarring en onrust dan dat zij helderheid schiepen voor verzekerden. Dat onderstreept wat mij betreft de noodzaak van een of meer neutrale, objectieve vergelijkingssites, waarnaar we op dit moment onderzoek doen”, aldus Rouvoet.

PIEK-fonds
Tot slot noemde Rouvoet als persoonlijke wens voor 2016 de oprichting van een PIEK-fonds: “Mede gezien het aflopen van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars zou het wat mij betreft goed zijn als de zorgverzekeraars gezamenlijk investeren in Preventie, Innovatie, E-Health en Kwaliteit, via een PIEK-fonds.” Dit PIEK-fonds zou het stokje van het huidige Innovatiefonds kunnen overnemen.

Author: Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) behartigt de belangen van de zorgverzekeraars. Mede in samenhang met de schaalvergroting heeft bij zorgverzekeraars de afgelopen jaren een verdere professionalisering plaatsgevonden. Veel specialistische kennis, waarvoor in het verleden een beroep op de branchevereniging werd gedaan, hebben de leden nu zelf in huis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *