Zorginstituut adviseert om medicijn cannabidiol te vergoeden voor kinderen met ernstige epilepsie

Het medicijn cannabidiol (Epidyolex®), in combinatie met anti-epilepticum clobazam, heeft bewezen meerwaarde bij de behandeling van kinderen met zeldzame vormen van zeer ernstige epilepsie. Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daarom om voor deze kinderen cannabidiol na prijsonderhandelingen te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. 

Zeldzame epilepsie

Vergoeding voor cannabidiol is aangevraagd voor kinderen met het syndroom van Lennox-Gastaut (LGS) of het syndroom van Dravet (DS) die onvoldoende reageren op andere behandelingen. In Nederland zijn ongeveer 2.500 patiënten met LGS of DS. Van hen komt bijna de helft in aanmerking voor een behandeling met cannabidiol in combinatie met clobazam. Patiënten met LGS of DS krijgen al op vroege leeftijd epileptische aanvallen. Het aantal aanvallen kan oplopen tot meer dan 20 per week. Patiënten hebben een verhoogde kans op sterven en hebben ook vaak andere problemen, zoals een ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen en geheugenproblemen. Behandeling met cannabidiol in combinatie met anti-epilepticum clobazam zorgt ervoor dat deze kinderen gemiddeld de helft minder epileptische aanvallen hebben.

Medicinale cannabis

Het is de eerste keer dat het Zorginstituut adviseert om een stof die voorkomt in medicinale cannabis te vergoeden uit het basispakket. In medicinale cannabis zitten naast cannabidiol ook andere stoffen zoals tetrahydrocannabinol (THC). Cannabidiol heeft geen hallucinerende werking. Bij het Zorginstituut zijn nog geen andere dossiers ingediend waaruit blijkt dat medicinale cannabis bewezen effectief is. 

Prijsonderhandeling met fabrikant

De kosten voor cannabidiol variëren per kind van €30.000 tot €50.000 per jaar, afhankelijk van de dosering. Het Zorginstituut vindt dat de prijs van het middel met minimaal 20% moet dalen, om voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking te komen. Dat heeft er onder andere mee te maken dat er nog veel onzekerheid bestaat over de behandeleffecten op de langere termijn. Het Zorginstituut adviseert het ministerie van VWS daarom om in onderhandeling met de fabrikant te gaan over de prijs. Hierdoor kunnen meer andere, nieuwe, innovatieve geneesmiddelen worden vergoed uit het basispakket en blijft er voldoende financiële ruimte om de bestaande goede zorg uit het basispakket toegankelijk te houden voor iedereen in Nederland.  

Over Zorginstituut Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.

Publicaties

Author: Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten die per 1 januari 2015 is vervangen door de Wet Langdurige Zorg. Het Zorginstituut neemt een onafhankelijke positie in tussen het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *