“Zorg voor passend tarief voor medicatiebeoordelingen”

By | 17/05/2023

Minister Kuipers (VWS) gaat in gesprek met zorgverzekeraars, apothekers en huisartsen voor een passend tarief en voldoende tijd voor het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Ook roept de bewindspersoon partijen op om facultatieve prestaties, denk daarbij aan het geven van farmaceutische consulten, makkelijker in te laten zetten ten behoeve van goede en passende apotheekzorg.

In een brief aan de Tweede Kamer reageert de minister op het onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland naar het contact tussen patiënt en zorgverlener over medicijngebruik.

Extramurale farmaceutische zorg

In zijn brief aan de Tweede Kamer spreekt minister Kuipers de wens uit dat er meer aandacht wordt besteed aan de extramurale farmaceutische zorg die apothekers en hun team, naast het verstrekken van het geneesmiddel, kunnen bieden.

“Ik vind het belangrijk dat er voldoende prikkels zijn, mogelijk ook in organisatie en bekostiging, voor farmaceutische zorgverlening”, aldus de bewindspersoon.

In de brief geeft minister Kuipers daarbij aan dat er mogelijkheden zijn om facultatieve prestaties in te zetten. Deze facultatieve prestaties kunnen door apothekers worden ingezet als die gecontracteerd zijn.

Apotheker als medicatiespecialist

Eerder benadrukte KNMP-bestuurder Reinier Bax dat de apotheker als medicatiespecialist bij uitstek de zorgverlener is die een voorname rol speelt bij regelmatige checks op langdurig geneesmiddelgebruik van patiënten.

In de apotheek vindt middels medicatiebewaking en afstemming met de voorschrijver continu medicatiecontrole plaats. Daarnaast kunnen voor een aantal patiëntengroepen ook een medicatiebeoordeling of andere vormen van medicatie-evaluaties worden aangevraagd, denk daarbij aan een farmaceutisch consult.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *