“Zorg apotheker moet uit eigen risico”

By | 02/05/2016

De zorg van de apotheker moet uit het eigen risico. Dat stellen de ChristenUnie en GroenLinks in een motie die zij op 21 april 2016 indienden tijdens het Kamerdebat over Eerstelijnszorg.

De ChristenUnie en GroenLinks vinden het onwenselijk dat er op dit moment geen eenduidigheid is voor de patiënt en de verzekerde. Zodoende willen zij dat de kern van de lokale zorg – de apotheker, huisarts en wijkverpleegkundige – allen buiten het eigen risico vallen. In het Kamerdebat over Eerstelijnszorg deden zij middels een motie dit verzoek aan de regering.

Ook heeft de Tweede Kamer tijdens dit debat de discussie voortgezet over apotheekhoudende huisartsen. Minister Schippers voert op verzoek van de PvdA een impactanalyse uit waarin zij de huidige belemmeringen en oplossingsrichtingen onderzoekt. De SP heeft de minister gevraagd om ook de goodwill van het apotheekhoudende deel van de huisarts nadrukkelijk mee te nemen in deze analyse.

De KNMP is met alle politieke partijen in gesprek om hen te wijzen op het primaat van de apotheker in kwalitatieve farmaceutische patiëntenzorg en te informeren over de oplossingen rond de actuele casuïstiek in Annen en Arkel. Voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP kwam eerder in het geweer over deze kwestie.

Op dinsdag 26 april heeft de Tweede Kamer over de moties gestemd. De motie van ChristenUnie en GroenLinks werd verworpen; de motie van de PvdA werd aangenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *