ZonMw-programma Op één lijn: kansen voor de eerste lijn

Samenwerkingsverbanden in de eerste lijn die de zorg dichtbij huis goed willen organiseren, kunnen in 2010 subsidie aanvragen binnen het programma ‘Op één lijn’. In januari komt de eerste oproep van ZonMw om projectvoorstellen in te dienen.

De regionale ondersteuningsorganisatie (ROS) kan eerstelijnszorgverleners en samenwerkingsverbanden helpen bij het verkennen van de mogelijkheden van het programma en indienen van projectvoorstellen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de ROS-sen zich daarbij niet beperken tot de beroepsgroepen die zij normaliter ondersteunen, maar in dit geval voor alle zorgaanbieders toegankelijk zijn. De ROS-sen zullen daartoe voorlichtingsbijeenkomsten organiseren.

U treft hierbij het overzicht aan van de ROS-sen en de data waarop de bijeenkomsten worden georganiseerd. De KNMP roept u op om zo mogelijk via de ROS voorstellen voor dit programma in te dienen en zal u desgewenst daarin adviseren. Het geeft u een goede mogelijkheid om de farmaceutische zorg onder de aandacht van de ROS te brengen. Mocht u bij de ROS geen gehoor vinden, dan kunt u uw voorstel uiteraard ook indienen bij de KNMP, Katuscha Brands, secretaresse van de afdeling Beroepsontwikkeling ( k.brands@knmp.nl ).  Let daarbij wel op de sluitingsdatum bij ZonMw van 1 maart 2010.

Oproep in januari

Half januari wordt een oproep gedaan aan bestaande samenwerkingsverbanden om een projectidee (= verkort projectvoorstel) in te dienen. Na de publicatie van de oproep hebben de samenwerkingsverbanden ongeveer zes weken de tijd voor het indienen van een projectidee. De sluitingsdatum is maandag 1 maart 2010. In april volgt een oproep voor nieuwe samenwerkingsverbanden om hun projectidee in te dienen.

Projectidee

Het projectidee omvat een korte beschrijving van wat u samen met de andere zorgaanbieders verder wilt ontwikkelen rond een van de volgende thema’s: diabetes, hartfalen, cardiovasculair risicomanagement, COPD, psychische aandoeningen, klachten aan het bewegingsapparaat en ouderen.
Concreet betekent dit voor bestaande samenwerkingsverbanden een extra impuls om de organisatie van de samenwerking beter te organiseren, de samenwerking uit te breiden met andere beroepsgroepen, of de samenwerking nog meer wijkgericht in te richten. Met deze impuls, in de vorm van een subsidie, kan projectmanagement, advies of uren worden gefinancierd.

Kern van het programma

Het versterken van de organisatie van samenwerking tussen zorgaanbieders is de kern van het programma ‘Op één lijn – meer gezondheid en participatie door sterke organisatie van zorg dichtbij huis’. Zorg dicht bij huis vraagt een goede organisatie en afstemming, zeker als het gaat om patiënten met specifieke en complexe zorgvragen.

Meer informatie?

Voor een kort overzicht van de programmalijnen, de programmafasen en de inrichting van het programma gaat u naar www.zonmw.nl/opeenlijn

Informatiebijeenkomsten

De ROS-sen houden binnenkort regionale informatiebijeenkomsten over het programma en hoe u zich hierop kunt voorbereiden. De data die inmiddels bekend zijn treft u hierbij aan. Zodra bij ons nieuwe data bekend zijn zullen wij die op de website publiceren.
Voor nadere informatie kunt u desgewenst telefonisch contact opnemen met Fred Schüsler, 070 3737331 of per mail j.f.schusler@knmp.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *