ZonMw-congres Goed Gebruik Geneesmiddelen donderdag 7 april 2016

By | 23/02/2016

Op donderdag 7 april 2016 organiseert ZonMw het vierde jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen: ‘Niet meer en niet minder’ in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Er is al veel bereikt op het gebied van gepast gebruik van geneesmiddelen. Door de snelle ontwikkelingen is alertheid op zijn plaats en samenwerking en afstemming noodzakelijk. De juiste middelen in de juiste hoeveelheden op het juiste moment bij de juiste patiënt inzetten is een uitdaging waar we met elkaar voor staan. De verschillende onderzoeksprojecten en initiatieven die via het GGG-programma worden gefinancierd leveren hier een belangrijke bijdrage aan.

Voor de implementatie van de resultaten van deze projecten hebben de verschillende partijen elkaar hard nodig om uiteindelijk de praktijk echt te kunnen veranderen en de kwaliteit van zorg voor patiënten te verbeteren.

Het gevarieerde programma van dit jaar belicht de resultaten van GGG- en andere innovatieve onderzoeksprojecten en laat ter inspiratie en navolging mooie voorbeelden zien van nieuwe onderzoeksprojecten en ontwikkelingen uit de dagelijkse praktijk.

Kom naar het GGG-congres 2016 en wissel kennis uit met collega’s uit het brede veld van geneesmiddelen.

Kijk voor alle informatie en voor inschrijven: Goed Gebruik Geneesmiddelen Congres 2016

Aanmelden
Deelname aan het congres is kosteloos. Wel dient u zich vooraf in te schrijven. Aanmelden voor het congres kan tot donderdag 31 maart 2016, 9.00 uur. Op het inschrijfformulier geeft u aan welke subsessies u wilt bijwonen.

Let op: Wanneer u zonder opgaaf van reden niet op het congres verschijnt, kunnen wij u een bedrag van €50,- in rekening brengen voor de gemaakte kosten.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor ziekenhuisapothekers, openbare apothekers, medisch specialisten, huisartsen, farmaceutisch geneeskundigen, apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, ggz-verpleegkundigen en hart- en vaatverpleegkundigen.

Over het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Op het terrein van goed gebruik van geneesmiddelen valt nog veel winst te behalen. Het doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is dat beschikbare geneesmiddelen effectiever, veiliger en doelmatiger worden ingezet. Vanuit het programma wordt onderzoek uitgezet, infrastructuur in de vorm van patiëntenregistraties geïnitieerd en diverse andere initiatieven gestimuleerd om het gebruik van geneesmiddelen in de praktijk te optimaliseren.

Over ZonMw
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Meer informatie over GGG en ZonMw: www.zonmw.nl/ggg

Author: ZonMw

De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) is een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg ter verbetering van de kennis. Ze beheert circa 90 subsidieprogramma's op de gebieden Wetenschap en Innovatie; Preventie; Zorg en welzijn en; Kwaliteit en doelmatigheid. Haar voornaamste opdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De organisatie is een zelfstandig bestuursorgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *