ZN omarmt aanbeveling Berenschot om preferentiebeleid niet af te schaffen

In het rapport stelt Berenschot dat het preferentiebeleid van zorgverzekeraars niet moet worden afgeschaft. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is het eens met deze conclusie. ZN benadrukt dat zorgverzekeraars de afgelopen jaren veel verbeteringen hebben doorgevoerd in hun preferentiebeleid.

Geneesmiddelentekorten

Berenschot stelt dat tijdelijke geneesmiddelentekorten relatief vaak voorkomen bij preferent aangewezen geneesmiddelen. ZN ziet dat tekorten voorkomen bij zowel generieke als merkgeneesmiddelen, ook voorafgaand aan de invoering van het preferentiebeleid. Sinds de invoering van het preferentiebeleid in 2008 zijn er miljarden bespaard op geneesmiddelen. Dat komt neer op circa 50 euro minder premie per verzekerde per jaar.

Het rapport Effecten van het preferentiebeleid op beschikbaarheid van geneesmiddelen is opgesteld in opdracht van de belangenorganisatie van Biosimilars en generieke geneesmiddelenfabrikanten (BOGIN), de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) en brancheorganisatie voor apothekers KNMP.

Berenschot: forse daling tekort preferente geneesmiddelen

Farmanco, de website voor geneesmiddelentekorten van de KNMP, laat zien dat van de circa 300 meldingen het op dit moment in slechts 20 gevallen gaat om preferente geneesmiddelen. Tijdens de presentatie van het rapport bevestigde Berenschot op basis van Farmanco-data de forse daling van het tekort aan preferente geneesmiddelen.

Aanbevelingen al doorgevoerd

Het Berenschot-rapport baseert zich op cijfers uit de periode 2012-2016. ZN constateert dat zorgverzekeraars aanbevelingen die Berenschot doet in veel gevallen al hebben doorgevoerd. Zo is de aanwijzing van preferente geneesmiddelen nu voor 2 tot 4 jaar en zien zorgverzekeraars strenger toe op adequate levering. Andere aanbevelingen dienen volgens ZN in breder verband besproken te worden in de landelijke Werkgroep Geneesmiddelentekorten.

Wat is preferentiebeleid?

Zorgverzekeraars willen dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft en onder gelijke voorwaarden wordt aangeboden. Van een aantal geneesmiddelen vergoeden zij daarom alleen de goedkopere variant. Dit heet preferentiebeleid. Het is door zorgverzekeraars ingevoerd om prijzen van geneesmiddelen omlaag te krijgen en bonussen van fabrikanten voor apothekers tegen te gaan. Alle preferente geneesmiddelen zijn onafhankelijk goedgekeurd op kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid. Ondanks een andere verpakking, kleur of vorm zijn al deze geneesmiddelen veilig te gebruiken.

Author: Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) behartigt de belangen van de zorgverzekeraars. Mede in samenhang met de schaalvergroting heeft bij zorgverzekeraars de afgelopen jaren een verdere professionalisering plaatsgevonden. Veel specialistische kennis, waarvoor in het verleden een beroep op de branchevereniging werd gedaan, hebben de leden nu zelf in huis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *