Zij-instromers starten feestelijk aan eerste schooldag nieuwe BBL-opleiding

Zij-instromers starten feestelijk aan eerste schooldag nieuwe BBL-opleiding

Zij-instromers starten feestelijk aan eerste schooldag nieuwe BBL-opleiding.

Maandag 2 september 2019 zijn 24 zij-instromers gestart met de nieuwe versnelde BBL-opleiding Apothekersassistent van het ROC van Amsterdam. De studenten maken onderdeel uit van het traject ‘Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk!’.

Tekort aan apothekersassistenten

Het is een eerste stap in het aanpakken van het tekort aan apothekersassistenten. Een mooi resultaat dat op initiatief van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) gerealiseerd is door de gezamenlijke inspanningen van de apothekersverenigingen in Amsterdam en Utrecht, FBA en AVMN, House of Skills, Werkgevers Servicepunt (WSP), het samenwerkingsverband in zorg en welzijn, Sigra en het ROC van Amsterdam.

Het is niet alleen de eerste schooldag voor de apothekersassistenten in spe, maar ook voor de verkorte opleiding zelf. Het opzetten van een versneld BBL-traject door het ROC was een van de randvoorwaarden voor het laten slagen van het traject Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk!.

Een initiatief van de SBA om in de regio’s Amsterdam en Midden-Nederland in samenwerking met regionale partijen 40 tot 50 zij-instromers te werven die zich via een BBL-traject versneld laten opleiden tot apothekersassistent.

Opening BBL opleiding Apothekersassistent ROC van Amsterdam

Opening BBL opleiding Apothekersassistent ROC van Amsterdam.

Lex Voitus van Hamme, directeur van de SBA: “Het was een intensief traject van informatiebijeenkomsten, voorlichtingsmiddagen, assessments en speeddates die door gezamenlijke inspanningen van alle betrokken partijen uiteindelijk tot een mooi resultaat hebben geleid. Van de 307 mensen die zich in totaal hadden aangemeld, bleven er 102 over na de screening. Zij deden mee aan de speeddates met 47 apotheken. Dat leidde tot 42 BBL-contracten. Het merendeel van deze zij-instromers is al gestart met een (verkorte) BBL-opleiding in Amersfoort en de laatste groep is dus 2 september gestart aan de nieuw ontwikkelde BBL-opleiding van het ROC van Amsterdam”.

Doel gerealiseerd

“Met 42 zij-instromers die iedere dag een beetje meer apothekersassistent worden hebben we het gestelde doel bereikt”, aldus Voitus van Hamme. “Daar zijn we erg trots op. Zonder de inzet van alle regionale partijen en met name het ROC die een nieuwe (verkorte) BBL-opleiding in het leven heeft geroepen, was dit niet gelukt. Ik wil hen dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet en bijdrage hieraan. Het is mooi dat we met dit traject een eerste stap hebben gezet om het tekort aan apothekersassistenten te bestrijden”.

Het initiatief is niet onopgemerkt gebleven. De aandacht in de media voor een carièrreswitch naar apothekersassistent, roept veel positieve reacties op. Het heeft bijvoorbeeld ook zij-instromers in andere regio’s aangetrokken en verschillende ROC’s mede geïnspireerd om een BBL-opleiding aan te bieden.

Hoe nu verder?

Om het te kort tegen te gaan is de SBA bezig met verschillende initiatieven. Het traject Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk! krijgt zeker ook een vervolg. Een onderzoek dat Bureau Bartels in opdracht van de SBA heeft uitgevoerd schetst een duidelijk beeld in welke regio’s de grootste tekorten aan apothekersassistenten te verwachten zijn, nu of in de nabije toekomst.

Met de apothekersverenigingen in die regio’s gaat de SBA nu in gesprek. Want uiteindelijk valt of staat het succes van het wervingstraject met de bereidheid van apotheken om een werk-leerplek te bieden aan BBL’ers.

Author: Stichting Bedrijfsfondsen Apotheek

De SBA (Stichting Bedrijfsfondsen Apotheek) bevordert de kwaliteit en continuïteit van het apotheekteam van de openbare apotheek. Dit doen wij door de ontwikkeling van medewerkers in hun beroep te stimuleren en faciliteren zodat zij krachtig in hun werk en loopbaan staan. Samen met werkgevers en werknemers uit de dagelijkse praktijk ontwikkelen wij hiervoor passende producten en diensten. De SBA wordt gefinancierd door alle openbare apotheken en wordt bestuurd door cao-partijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *