Ziekenhuizen zullen nog meer moeten bezuinigen

De betere financiële prestaties van ziekenhuizen zijn niet voldoende om volgend jaar de kortingen op te vangen. Daarvoor moet het rendement gemiddeld met 4 miljoen euro per ziekenhuis stijgen. Dat stelt PricewaterhouseCoopers (PwC) op basis van cijfers van de ziekenhuizen van 2010.

Volgens PwC moeten ziekenhuizen echt kiezen wat ze wel en niet gaan doen. De overheid zal op haar beurt meer risicodragend vermogen moeten toelaten, zodat ziekenhuizen de enorme herfinancieringgolf beter kunnen opvangen.

Het aantal verliesgevende ziekenhuizen is gehalveerd. In 2009 leden acht ziekenhuizen verlies, in 2010 nog maar vier. Van die vier had er slechts één ook in 2009 een negatief resultaat. Zeven van de acht verlieslatende ziekenhuizen zijn er dus het afgelopen jaar in geslaagd om uit de rode cijfers te komen. Ziekenhuizen maakten gemiddeld 3,8 miljoen euro winst in 2010. Dat is een gemiddeld rendement van 1,6 procent van de omzet, een lichte stijging ten opzichte van de 1,5 procent in 2009. Maar de verschillen per ziekenhuis lopen uiteen van 20 miljoen euro winst tot 10 miljoen euro verlies. Sommige ‘plussen’ bestaan alleen bij de gratie van nagekomen incidentele baten. Bovendien lopen ziekenhuizen meer risico’s, moeten ze nog enorme bedragen terugbetalen aan verzekeraars, zijn hun buffers relatief klein en profiteren ze tijdelijk van vergoedingen.

Garanties
Hoewel ziekenhuizen financieel beter presteren en omzetten sneller groeien, is er toch de nodige zorg, aldus Arjen Hakbijl van PwC. “De huidige positieve resultaten bieden onvoldoende garanties voor de toekomst”, zegt hij. “Om een door het ministerie opgelegde korting van dik 300 miljoen euro het hoofd te bieden, zullen ziekenhuizen hun rendement moeten verbeteren en kosten moeten besparen. De minister wil bovendien een einde aan de jaarlijkse overschrijding van het budget voor specialistensalarissen en ziekenhuisomzetten. Per jaar mag het volume met 2,5 procent groeien. Meer volumegroei om de bezuinigingen op te vangen is dus geen optie.”

Keuzes maken
Hakbijl noemt het huidige aanbod te versnipperd en te duur. “Niet elk ziekenhuis kan nog iedere vorm van zorg aanbieden. Ziekenhuizen ontkomen niet aan lastige keuzes als het gaat om hun werkwijze en portfolio. Niemand gaat die keuzes voor hen maken, dus zullen ze dat onder druk van de financiële noodzaak echt zelf moeten doen. Er moet gemiddeld voor 4 miljoen per ziekenhuis worden omgebogen. Niet met de kaasschaaf en evenmin ten kosten van de patiëntenzorg.”