Zakelijke contributie KNMP dekt ook nieuwe klachten- en geschillenregeling

By | 01/12/2016

De zakelijke contributie van de KNMP dekt in 2017 ook de nieuwe klachten- en geschillenregeling. Deze is van toepassing nu de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1 januari 2017 in werking treedt. Vanaf die datum wordt het voor patiënten naast klagen ook makkelijker om te claimen.

Elke apotheek in Nederland moet een voorziening treffen voor de klachten- en geschillenregeling. De KNMP is hiervoor aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) en biedt een functionaris en bemiddelaar aan. Apotheken die het pakket zakelijke contributie van de KNMP afnemen, zijn automatisch aangesloten. Per apotheek is nog een aansprakelijkheidsverzekering vereist, maar voor het overige valt alles binnen het uitgebreide dienstenpakket van de KNMP.

Voor apotheken die kiezen voor louter deelname aan de SKGE en de functionaris/bemiddelaar geldt een instaptarief van € 600,- voor het eerste jaar. Wie zich dit jaar nog voor 15 december aanmeldt, krijgt een korting van € 150,-. Voor alle deelnemers geldt dat een eventuele derde en volgende zaak per kalenderjaar steeds een eigen bijdrage van € 500,- vergen.

De klachtenregeling is omschreven in een document. Hierin staat onder meer hoe de eerste opvang van klachten verloopt, dat er een functionaris en bemiddelaar beschikbaar zijn (geregeld door KNMP) en hoe de apotheker en het personeel moeten handelen. Belangrijk is dat de apotheker binnen 6 weken na de schriftelijke klacht (ook per mail) reageert.

Meer informatie
Klachtenregeling Klachtencommissie Openbare Apotheek

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *