WSO-webinar: Implementatie van de KNMP-richtlijn Astma

By | 10/05/2022

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) organiseert op donderdag 16 juni een webinar met als thema ‘Implementatie van de KNMP-richtlijn Astma’. Het webinar is van 12.00 tot 13.00 uur en is alleen toegankelijk voor KNMP-leden.

Nieuwe KNMP-richtlijn Astma

De nieuwe KNMP-richtlijn Astma bevat aanbevelingen aan openbaar apothekers voor de farmaceutische zorg aan astmapatiënten. Diverse highlights van de richtlijn komen in het webinar aan de orde. Ook gaat het WSO-bestuur met deelnemers in gesprek over de implementatie. Het webinar is geaccrediteerd met 1 uur.

Webinar 16 juni

WSO-bestuurder Jos Luers is moderator tijdens het webinar op 16 juni. Anne Leendertse is openbaar apotheker en astmapatiënt; zij gaat in op de aandoening astma en de begeleiding van astmapatiënten. Inhalatietechnoloog Paul Hagedoorn geeft inzicht in de actualiteiten en aandachtspunten rondom de inhalatietechniek en inhalatoren. Job van Boven, voorzitter van de SIG Long, en openbaar apothekers Piet Ooms en Gerda Compagne, tevens kaderapothekers in opleiding, nemen apothekers mee in de multidisciplinaire samenwerking rondom astma(keten)zorg.

Meer informatie en aanmelden

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *