Winnaar KNMP Zorginnovatieprijs

By | 12/03/2019

De pilot ‘Lab door Apotheek Bepaald’ (LAB) van Apotheek West Friesland is de winnaar van de KNMP Zorginnovatieprijs 2019. Bijna 650 KNMP-leden brachten hun stem uit, waarbij de meerderheid koos voor dit zorginhoudelijke initiatief.

Labcontroles zijn een verantwoordelijkheid van de huisarts, ook wanneer deze nodig zijn voor een optimaal gebruik van geneesmiddelen. Uit de West-Friese pilot bleek dat deze labcontroles in bijna de helft van de gevallen niet uitgevoerd werden. Nadat de apotheek deze verantwoordelijkheid op zich nam, werd in 95% van de gevallen wel tijdig een labcontrole uitgevoerd.

Elze Alons, apotheker van Apotheek West Friesland: ‘Uit het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid blijkt dat het aantal geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames sinds het HARM-rapport uit 2006 niet is gedaald. Met name op het gebied van labcontroles is nog veel winst te behalen.’ Dat was reden voor de Apotheek West Friesland om deze pilot te starten.

Medeverantwoordelijkheid loont

‘De huisarts is op dit moment verantwoordelijk om labcontrole aan te vragen en de patiënt te motiveren om deze labcontrole te laten uitvoeren; zelfs wanneer deze labcontrole specifiek geneesmiddelgerelateerd is. De huisarts moet hiervoor goed op de hoogte zijn van de verschillende richtlijnen of een signaal krijgen van de apotheker bij het optreden van een interactie tussen geneesmiddelen. De apotheker kan op een later moment inzicht krijgen in de labgegevens via het dossier van de huisarts, maar de apotheker is niet betrokken bij het aanvragen van de labcontroles’, vertelt Alons. ‘Omdat wij vinden dat de apotheker ethisch verplicht is om zich maximaal in te spannen voor een optimaal gebruik van geneesmiddelen zijn wij deze pilot gestart. En de uitkomsten laten zien dat het loont wanneer de apotheker medeverantwoordelijk is om de patiënt te motiveren de desbetreffende labcontroles te laten uitvoeren.’

Makkelijk over te nemen

‘Ons initiatief is vernieuwend en maakt de zichtbaarheid van de apotheker als geneesmiddelexpert groter, maar eigenlijk zou ons initiatief niet bijzonder moeten zijn. Het feit dat de monitoring van geneesmiddelgerelateerde risico’s in de huidige situatie níet de verantwoordelijkheid is van de geneesmiddelexpert is bijzonder te noemen.’ Alons denkt dat dit initiatief makkelijk door andere apotheken over te nemen is. ‘Het is heel simpel. Neem contact op met jouw huisartsen, leg uit wat je wilt doen en maak gebruik van de aanvraagformulieren voor het laboratorium van de huisarts.’

KNMP Zorginnovatieprijs

De KNMP Zorginnovatieprijs is een stimulans voor innovatieve apothekers om hun idee te delen en verder te brengen. Innovatie is nodig om de zorg op de steeds veranderende behoeften van de patiënt en maatschappij aan te laten sluiten.

Meer informatie
KNMP Zorginnovatieprijs

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *