Wijziging Wet geneesmiddelenprijzen door Eerste Kamer

By | 04/12/2019

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waarmee de referentielanden worden aangepast voor de vaststelling van de geneesmiddelenprijzen.

Met deze wetswijziging wordt Duitsland vervangen door Noorwegen als referentieland voor het vaststellen van de maximumprijzen van geneesmiddelen op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp). Op 3 december 2019 is het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan.

De inwerkingtreding is op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Op zijn vroegst gaat de wetswijziging per 1 april 2020 in.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *