Wijziging tariefstelsel door nieuwe nieuwe Variation Regulation

Vanwege de introductie van de nieuwe Variation Regulation 1234/2008 die per 1 januari 2010 ingaat, heeft de Europese Commissie de Classification Guideline en de Procedural Guideline gepubliceerd. Nadere uitwerking van de consequenties hiervan heeft geleid tot het besef dat het heffen van tarieven complexer en minder transparant wordt.

Het CBG heeft daarom besloten geen tarieven meer te heffen voor type 2 variaties. Ter compensatie voor de hierdoor gederfde inkomsten wordt de jaarvergoeding per 1 januari 2010 verhoogd met €70 (van €980 naar €1050).

Deze wijziging in het tariefstelsel voorkomt toenemende complexiteit in tariefheffing, brengt de administratieve lasten terug en houdt het tariefstelsel transparant.

NB: in juli deelde het CBG via de CCR (overleg met de koepelorganisaties van de farmaceutische industrie) mee dat de tarieven voor 2010 gelijk zouden blijven aan de tarieven voor 2009. Toen is het voorbehoud gemaakt dat de inwerkingtreding van de variatierichtlijn mogelijk nog consequenties kon hebben.

Meer informatie

  • de koepelorganisaties worden per brief van deze wijziging en de achtergronden op de hoogte gesteld
  • CBG informeert houders van een handelsvergunning via deze website en de nieuwsbrief voor registratiehouders over ontwikkelingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *